FNV ZZP

Nieuwe hoop dat koppeling BSN en btw-nummer verdwijnt

Laatste update: 18 april 2016

Motie Kees Verhoeven aangenomen

Op 30 juni 2015 is de motie van Verhoeven (D66) aangenomen aangenomen waarin de regering wordt verzocht nogmaals te kijken naar kwetsbaarheden voor identiteitsfraude bij zzp’ers als gevolg van de koppeling van het btw-nummer en BSN en de vermelding van de geboortedatum en het privéadres in het KvK Handelsregister en de Kamer te informeren over mogelijke oplossingen.

Veel zzp'ers vinden het vervelend dat hun btw-identificatienummer vrijwel gelijk is aan hun burgerservicenummer (BSN). Regelmatig ontvangt FNV Zelfstandigen signalen dat onze leden zich in hun privacy aangetast voelen. Identiteitsfraude is namelijk ook een bedrijfsrisico. Zo schreven we al op 4 december 2013.

Op 28 november 2013 heeft Oosenbrug (PvdA) een motie ingediend om voor het btw-nummer een uniek nummer, niet zijnde het BSN. De toenmalige staatssecretaris besloot echter de motie niet uit te voeren, omdat identiteitsfraude onvoldoende zou voorkomen. De privacy van zzp’ers vond hij kennelijk van ondergeschikt belang. Dit in tegenstelling tot onze leden. Uit eigen onderzoek blijkt dat maar liefst 92% voor ontkoppeling van BSN en btw-nummer. Ook geeft 7% van de respondenten aan al eens slachtoffer van identiteitsfraude te zijn geweest.

FNV Zelfstandigen vindt het een goede zaak dat de motie is aangenomen en hoopt dat het Kabinet serieus werk maakt van het beschermen van de privacy van zzp’ers. FNV Zelfstandigen laat dit dossier nog niet los en blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.