FNV ZZP

Minimumtarieven voor zelfstandig professionals

Laatste update: 18 april 2016

Minimumtarieven voor zelfstandig professionals

In de nieuwe cao Architectenbureaus zijn minimumtarieven voor zelfstandig professionals opgenomen. Brancheorganisatie BNA zelf zegt dat er met deze cao wordt ingespeeld op de veranderende verhoudingen op de arbeidsmarkt en dat ze een vooruitstrevende cao hebben afgesloten.

FNV Zelfstandigen heeft ook oog voor de veranderende arbeidsmarkt en wil de positie van zelfstandig professionals versterken. We pleiten daarom voor sectorale aanpak en maatwerk bestaande uit modelovereenkomsten, afspraken goed opdrachtgeverschap, gerichte handhaving en alle andere mogelijkheden om een goede balans op de arbeidsmarkt te realiseren.

In de cao architectenbureaus is aandacht voor goed opdrachtgeverschap om zo de race to the bottom te stoppen. Dat is een positieve ontwikkeling. Prijsdruk als gevolg van aanbestedingen is niet individueel te stoppen, maar als er geen enkele architect te vinden is die voor een te laag tarief een opdracht wil aannemen, dan kun je wel iets veranderen.
De vraag blijft echter of een minimumtarief in een cao het beste middel daarvoor is. Een cao met bepalingen voor zzp’ers staat niet bovenaan ons verlanglijstje, met de kanttekening dat het in sommige sectoren wel een goede oplossing kan zijn voor concrete sectorale problemen. Daarnaast blijft het de vraag of tariefafspraken juridisch mogelijk zijn, want prijsafspraken zijn in strijd met het mededingingsrecht. FNV Zelfstandigen vindt verder dat de vertegenwoordiging van zelfstandig professionals goed geregeld moet zijn. Afspraken met zelfstandig professionals zijn een positieve zaak, maar afspraken over zelfstandig professionals niet.

Veel van onze leden zijn tegen minimumtarieven en willen zelf kunnen beslissen over de hoogte van hun tarief en andere voorwaarden. Zelfstandig professionals hebben bewust voor het ondernemerschap gekozen, inherent daaraan is dat je niet gebonden bent aan salarisschalen en andere tariefafspraken. Vaak leeft de angst dat een minimumtarief in de markt als maximum zal gaan gelden.
Daar tegenover staat dat de marktordening is verstoord voor een aantal beroepen en sectoren en zelfstandig professionals geen onderhandelingspositie hebben. Voorbeelden hiervan zijn gerechtstolken en zorgverleners die geen vuist kunnen maken tegen de zorgverzekeraars.

Wat betreft deze cao is het afwachten wat er verder gaat gebeuren. Zoals hiervoor al opgemerkt, lijken tariefafspraken in een cao in strijd met het mededingingsrecht. Ook in andere sectoren zie je een vergelijkbare ontwikkeling. Er loopt nog een belangrijke procedure over minimumtarieven voor remplaçanten in orkesten. Het wachten is op de uitspraak van het Hof Den Haag. Wij volgen deze ontwikkelingen met belangstelling en houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte.