FNV ZZP

Check uw btw en voorkom boetes

Laatste update: 18 april 2016

Check uw btw en voorkom boetes

Sinds 2013 houdt de Belastingdienst meer dan daarvoor de btw-aangifte in de gaten en benadert de dienst ondernemers als de afdracht van de btw niet in orde lijkt te zijn. Zo is er in 2 jaar tijd ruim € 210 mln. aan achterstallige btw binnengekomen. Wilt u als ondernemer voorkomen dat u voor vervelende verrassingen komt te staan? Of juist dat u teveel betaalde btw misloopt?

Check dan of u alle btw over de afgelopen jaren hebt betaald of teruggevraagd. Zolang u uit uzélf de aangifte corrigeert en het bedrag niet te hoog is, betaalt u geen boete.

Extra Belastingdienst-aandacht voor achterstallige btw

Voor de meeste ondernemers is het niet de grootste hobby: de administratie. Er kan nog wel eens een factuur worden vergeten in de btw-aangifte. Geen probleem, zolang die vergissing snel met een suppletie wordt rechtgezet. Als een ondernemer zélf corrigeert, staat daar vaak geen boete tegenover. Bij de meeste ondernemers gaat dat goed. Zo hebben in 2013 tienduizenden ondernemers - na algemene communicatie van de Belastingdienst – hun btw-aangiften aangepast en btw-schulden over eerdere jaren (totaal ruim € 70 mln.) betaald. Toch heeft de Belastingdienst de afgelopen 2 jaar ruim 100.000 ondernemers persoonlijk benaderd omdat zij over voorgaande jaren nog niet alle btw hadden gemeld. Naar aanleiding van deze acties is inmiddels ruim € 210 mln. aan aanslagen opgelegd, vaak in combinatie met een boete.

Naast het zekerstellen van belastinginkomsten, worden deze extra controles ook ingezet om alle ondernemers dezelfde kansen te geven: Ondernemers die bewust een lage omzet opgeven in hun btw-aangifte en daarmee btw in hun eigen zak steken, creëren een oneerlijke voorsprong op hun concurrentie. Tegen deze groep treedt de Belastingdienst samen met de FIOD en het Openbaar Ministerie hard op (zie ook: ‘FIOD, Belastingdienst en OM pakken btw-fraude aan’ ).

Btw-schulden voorkomen? Doe de ‘btw-betaald?’-check
Wilt u zeker weten dat u alle btw over afgelopen jaren hebt gemeld en betaald? Een regelmatige btw-betaald-check helpt dan. De jaarrekening van uw onderneming kan snel duidelijkheid geven. Als u een fiscaal dienstverlener hebt, kan deze helpen om te bepalen óf en hoeveel btw u nog moet aangeven en betalen.

Als uw bedrijf een jaarrekening heeft: Hoe herkent u een btw-schuld?
1.Kijk in uw jaarrekening bij de rubriek "vlottende passiva / kortlopende schulden" naar de rubriek "Belastingen, premies en soc. verzekeringen". Dit is het verzamelbedrag van terug te ontvangen of nog te betalen belastingen.
2.Vaak is de rubriek "Belastingen, premies en soc. verzekeringen" verderop in uw jaarrekening uitgesplitst naar de verschillende belastingsoorten (inkomensheffing, omzetbelasting, etc.). Ga naar het onderdeel ‘omzetbelasting’. De bedragen die vermeld staan bij “Te suppleren” zijn de btw-bedragen die u nog bij de Belastingdienst moet aangeven. Dat kan via een suppletie OB.

Let op: het kan zijn dat u over meerdere jaren nog btw moet betalen. In de jaarrekening worden deze bedragen in het algemeen apart weergegeven.

 

Voorbeeld specificatie jaarrekening    
Specificatie kortlopende schulden    
  2014 2013
Totale schuld omzetbelasting €86.548 €52.250
     
Omzetbelasting aangegeven in laatste periode €39.442 €14.625
Nog te suppleren OB €9.481 €22.625
Nog te suppleren oudere jaren €37.625 €15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht uw adviseur de splitsing niet hebben gemaakt, vraag hem hier dan om.

Als u geen jaarrekening hebt: Hoe herkent u een eventuele btw-schuld?

Bent u zzp’er of hebt u een bedrijf met weinig personeel? Dan hoeft u vaak geen jaarrekening te laten maken. In dat geval vergelijkt u de facturen in uw administratie met de btw-aangiften van de laatste jaren. Is er een verschil? Dan corrigeert u dit met een suppletie. Dat kan betekenen dat u nog btw moet betalen, maar ook dat u nog btw kunt terugkrijgen.

Hoe u deze vergelijking precies maakt, is afhankelijk van inrichting van uw administratie. Het is verstandig hiervoor een fiscaal dienstverlener te benaderen.