FNV ZZP

ZZP’er bewust van risico’s arbeidsongeschiktheid

Laatste update: 18 april 2016

ZZP’er bewust van risico’s arbeidsongeschiktheid

Er wordt in media, politiek en polder, veel gediscussieerd of de arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV) voor zzp’ers wel of niet verplicht moet worden. Op initiatief van FNV Zelfstandigen vonden zes grote belangenbehartigers, die gezamenlijk meer dan 80.000 zelfstandigen vertegenwoordigen, het hoog tijd om de zzp’er zélf aan het woord te laten. Het onderzoek is uitgevoerd door Totta Research B.V. Met 6150 respondenten geeft het een duidelijk beeld van de wensen en behoefte van zelfstandigen.

Het volledige persbericht en het ­onderzoeksrapport.

Samenvattend blijkt uit het onderzoek dat 38% van de zzp’ers via aan verzekering, broodfonds of het UWV risico’s van arbeidsongeschiktheid afdekt. Een tweede groep zegt geen verzekering nodig te hebben gezien de persoonlijke financiële situatie. In de derde groep herkennen we drie aspecten:

voor een zeer kleine groep is het risico geen reden om actie te nemen;
een kleine groep heeft of voorziet problemen met de medische acceptatie;
een zeer grote groep heeft zich verdiept in de materie en wil zich wel verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar doet het niet. Belangrijkste redenen zijn de prijs, de ingewikkeldheid van het product en het gebrek in vertrouwen in de verzekeraars.
FNV Zelfstandigen onderkent deze issues en is in gesprek met het Verbond van Verzekeraars. Wij willen daarmee het volgende bereiken:

1) Een helder en transparant keuzeproces om behoefte te vertalen naar juiste productkeuze (betere toegankelijkheid);
2) Een gestandaardiseerd basisproduct dat iedereen, als uitvloeisel van dit keuzeproces, zonder advieskosten kan afsluiten (meer transparantie);
3) Een keurmerk voor goede aov’s: geen kleine lettertjes en geen vervelende verrassingen achteraf, in die zin dat de dekking of voorwaarden minder zijn dan je vooraf dacht (vertrouwen).

Een meerderheid van de zelfstandigen is geen voorstander van een verplichte verzekering. Desgevraagd geven zzp’ers aan dat een verplichting niet zou helpen om schijnconstructies te voorkomen; men verwacht over het algemeen de kosten niet in het tarief te kunnen verwerken.

Tegelijkertijd zien we een kleine groep die op dit moment onverzekerbaar is, en een grote groep die aangeeft bij langduriger arbeidsongeschiktheid een serieus probleem te hebben maar toch nog geen voorziening heeft getroffen. Ook deze elementen zullen we moeten meewegen in de gesprekken met de verzekeraars en in alle mogelijke scenario’s die in de komende periode de revue zullen passeren.

Wij zijn blij dat we door dit grootschalige onderzoek de mening van een grote groep zzp’ers, de achterliggende dynamiek en de enorme diversiteit helder in kaart hebben. Daarmee komen we in de gesprekken in politiek en polder de komende periode nog beter beslagen ten ijs!