FNV ZZP

Position paper verzekeraars

Laatste update: 18 april 2016

Position paper verzekeraars

FNV Zelfstandigen en Stichting ZZP Nederland hebben een gezamenlijke position paper uitgebracht naar aanleiding van het rapport van de Commissie Verzekeraars. Josien van Breda is op 11 juni aanwezig bij het Rondetafelgesprek “Toekomst van de verzekeringssector” bij Financiën.

Belangrijke punten die de zzp-organisaties noemen, zijn de mate van transparantie, innovatie en beschikbaarheid.

Position Paper