FNV ZZP

Mariette Hamer: oog voor differentiatie arbeidsmarkt

Laatste update: 18 april 2016

Mariette Hamer: oog voor differentiatie arbeidsmarkt

“Als je over de arbeidsmarkt praat, kun je de zzp’er niet links laten liggen.” Dat zegt Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER in een interview over het belang van de SER in Eigen Baas.

De SER is de plek waar werkgevers en werknemers elkaar ontmoeten en proberen een oplossing te vinden voor sociaal economische vraagstukken. Sinds 2010 zijn er binnen de SER zetels beschikbaar voor zzp’ers. FNV Zelfstandigen vult een van deze zetels.

Hamer: “De SER is een adviesorgaan voor iedereen in de samenleving. De besproken sociaaleconomische vraagstukken die worden behandeld, zijn ook van belang voor zzp’ers. Denk aan belastingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij is er tegenwoordig een grote diversiteit aan arbeidsrelaties en is het onderscheid tussen werknemers en werkgevers diffuser geworden.”

“Eind 2014 is de werkgroep ZZP opgericht omdat de veranderende arbeidsmarkt en de aard van de vraagstukken maken dat je de zzp’er niet links kunt laten liggen. De werkgroep kijkt hoe het zzp-landschap in elkaar zit. In de werkgroep zitten alle SER-partijen: een aantal onafhankelijke deskundigen, werkgevers- en werknemersorganisaties en zzp-vertegenwoordigers. Zij nemen een aantal sectoren onder de loep. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar: wat is een schijnconstructie en wat is een gewenste zzp-constructie. Het blijkt dat je niet kunt praten over dé zzp’er. We proberen de diversiteit en andere typische zzp-vraagstukken te ontrafelen om van daaruit verder te komen.”

Lees het hele interview met Mariette Hamer in Eigen Baas.