FNV ZZP

Geen VAR, geen BGL.Wat betekent dat voor u als zelfstandig ondernemer?

Laatste update: 18 april 2016

Geen VAR, geen BGL. Wat betekent dat voor u als zelfstandig ondernemer?

De VAR verdwijnt per 1 januari 2016. Dat heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) maandag laten weten. Ook de beoogde opvolger van de VAR, de BGL, is van tafel. Wiebes is in gesprek met FNV Zelfstandigen en andere betrokken partijen over een alternatief. Daarbij wordt uitgegaan van sectorale oplossingen.

Goed nieuws dus. FNV Zelfstandigen is groot voorstander van een sectorale aanpak die ondernemers laat ondernemen en problemen op de arbeidsmarkt gericht aanpakt en heeft hier ook actief voor gepleit.

De VAR werd een papieren tijger. De Belastingdienst kon onvoldoende controleren en daardoor ontstond willekeur: had de zzp’er de pech te worden gecontroleerd, raakte hij soms VAR-WUO en daarmee inkomen kwijt – terwijl vergelijkbare collega’s gewoon konden doorwerken. Bovendien gingen malafide opdrachtgevers vrijuit door de vrijwaring.

Beoogd opvolger BGL was een grote stap vooruit doordat de vrijwaring van de opdrachtgever zou worden beperkt. Tegelijkertijd was de uitwerking (een webmodule met generieke criteria) echter geen goed idee. Toen bleek dat de BGL eerder een verslechtering dan een verbetering zou zijn, hebben wij de invoering met gerichte lobby tegen weten te houden.

Wat betekent dit voor u?

De VAR zal in 2016 verdwijnen en de BGL komt er niet. Dat betekent een administratieve last minder, want de vragenlijst van de BGL was veel langer dan die van de VAR, terwijl het ook vaker dan een keer jaar moest worden ingevuld.

Om toch zekerheid te krijgen over de juridische status, kan iedere partij een overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst. Wordt een modelovereenkomst goedgekeurd en houden partijen zich aan gemaakte afspraken, dan is er de zekerheid dat de relatie tussen u en uw opdrachtgever niet als arbeidsovereenkomst wordt beschouwd. Deze modelovereenkomsten komen dus in plaats van de VAR of BGL.

Voordeel van de modelovereenkomsten is dat er maatwerk wordt geleverd voor (een deel van een) sector. Er komt rechtszekerheid en de modelovereenkomsten kunnen binnen huidige wetgeving toegepast worden. U kunt er snel mee beginnen.

Modelovereenkomsten alleen is niet genoeg om problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Ook brancheconvenanten, gerichte handhaving en afspraken over goed opdrachtgeverschap zijn noodzakelijk.

FNV Zelfstandigen blijft actief betrokken bij het uitwerken van een alternatief dat in de praktijk ook echt werkt en bij het komen tot waardevolle sectorale afspraken. Via de website en nieuwsbrief houden we u uiteraard op de hoogte.

Vindt u dat er voor uw situatie een modelovereenkomst moet komen of dat sectorale afspraken wenselijk zijn, neem dan contact op met FNV Zelfstandigen.

Zie voor meer informatie: /zzp/zzp-nieuws/lobbyberichten/2015/04/doorbraak-in-dossier-varbgl!/