FNV ZZP

Meer duidelijkheid voor zzp’er in de thuiszorg

Laatste update: 18 april 2016

BTN en FNV Zelfstandigen publiceren informatieblad - Informatieblad helpt zzp’er te voldoen aan eisen ondernemerschap

Op 24 maart 2015 heeft de overheid de modelcontracten gepubliceerd die door BTN en FNV Zelfstandigen zijn opgesteld. Volgens de overheid moeten zelfstandigen voldoen aan bepaalde fiscale eisen om als zelfstandig ondernemer te worden aangemerkt. Of zij hieraan voldoen, is erg afhankelijk van feiten en omstandigheden. Hierdoor ontstaat onzekerheid bij zzp’ers en zorginstellingen die de zzp’ers willen inhuren. Daarom zijn in samenwerking met BTN en FNV Zelfstandigen modelcontracten ontwikkeld waardoor zowel de zorginstelling als de zzp’er meer zekerheid hebben over de afgesloten overeenkomst.

In aanvulling op de modelovereenkomsten hebben BTN en FNV Zelfstandigen een informatiekaart geschreven. Deze informatiekaart bevat in spreektaal uitleg over de modelovereenkomsten. Ook worden belangrijke kenmerken van het ondernemerschap hierin benoemd.

De modelovereenkomsten regelen de relatie tussen zzp’er en zorginstelling, zoals afspraken over betaling en vervanging, maar ook aan welke kwaliteitseisen de zzp’er moet voldoen. De informatiekaart bevat vervolgens een artikelsgewijze toelichting. Om bij de aangifte inkomstenbelasting als ondernemer te worden beschouwd, moet de zzp’er daarnaast aan ondernemerschapscriteria voldoen, zoals het hebben van meerdere opdrachtgevers en het lopen van ondernemersrisico’s. Deze worden ook in de informatiekaart beschreven.
FNV Zelfstandigen en BTN verwachten met de informatiekaart een bijdrage te leveren aan de bevordering van gezond ondernemerschap van zzp’ers in de thuiszorg.

Informatiekaart modelovereenkomsten ZZP in de zorg 

BTN is een vereniging die zich sterk maakt voor cliëntkeuze en het zoveel mogelijk in eigen regie van de cliënt leveren van zorg. Dit doet BTN door in haar activiteiten en werkwijze over financierings-stromen en -stelsels heen te zoeken naar oplossingen. Oplossingen die zowel voor cliënt als organisatie continuïteit en tevredenheid opleveren. De leden van BTN worden ondersteund bij het bedenken van nieuwe concepten die doorontwikkeling mogelijk maken op het gebied van kraamzorg, de hervorming van de langdurige zorg die nu plaatsvindt en de verbinding zoeken bij andere domeinen dan wel diensten. Dit gebeurt in de verschillende secties van BTN; sectie kraamzorg, sectie zorg thuis en sectie welzijn. BTN doet dit door belangenbehartiging op hoog niveau enerzijds en het vertalen van wet- en regelgeving naar de directe praktijk anderzijds. Op die manier hoopt BTN van toegevoegde waarde te zijn voor haar leden en de cliënten van de leden en dragen wij bij aan de implementatie van de noodzakelijke veranderingen.