FNV ZZP

Zzp'ers in thuiszorg rechtszeker aan het werk door modelcontracten

Laatste update: 18 april 2016

FNV Zelfstandigen draagt bij aan doorbraak: modelcontracten scheppen duidelijkheid voor zzp’er en instelling

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de positie van de zzp’er in de zorg. Met name in de thuiszorg (AWBZ Zorg in natura) leidde dit tot onzekerheid en rechtsongelijkheid. Echte zelfstandige zorgverleners werden soms door de Belastingdienst als schijnzelfstandige gekwalificeerd (geen VAR-WUO), de handhaving op echte schijnzelfstandigheid was moeizaam en naast de generieke spelregels hadden veel instellingen individuele afspraken gemaakt met de Belastinginspecteur. Deze onduidelijke situatie met rechtsongelijkheid en onzekerheid was in alle opzichten onwenselijk.

Aan deze onzekerheid komt nu een einde. Vandaag is bekend gemaakt dat het ministerie van VWS en de Belastingdienst modelcontracten introduceren, die in samenwerking met Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en FNV Zelfstandigen zijn opgesteld. Als zzp’er en zorginstelling conform deze modelcontracten werken, dan wordt de arbeidsverhouding tussen zzp’er en instelling beoordeeld als een overeenkomst van opdracht en niet als een arbeidsovereenkomst.

FNV Zelfstandigen is blij met de modelovereenkomsten. Woordvoerder Josien van Breda: “De contracten bieden duidelijkheid. De zzp’er in de zorg die zorg in natura wil verlenen, weet nu precies wat de vereisten zijn om echt ondernemer te zijn.” Volgens FNV Zelfstandigen passen de modelcontracten uitstekend in een sectorale aanpak om schijnconstructies tegen te gaan. “Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven op basis van deze contracten veel beter te kunnen handhaven dan met VAR of BGL. Duidelijkheid in de handhaving is zowel in het belang van de bewuste zelfstandig ondernemer in de zorg, als in de aanpak van schijnconstructies, die we met name onder alfahulpen nog veel tegenkomen”.

Minister Schippers heeft tijdens het Algemeen Overleg van 12 februari bevestigd dat de modelcontracten die BTN en FNV Zelfstandigen hebben voorgelegd, zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. De minister zei verder dat de betrokken organisaties inmiddels een brief hebben ontvangen en dat de Kamer volgende week volledig geïnformeerd wordt.

Brief Schippers en modelcontracten