FNV ZZP

ZZP Pensioen van start: een lifecycle-belegging met drie deelfondsen en lage kosten

Laatste update: 18 april 2016

ZZP Pensioen van start: een lifecycle-belegging met drie deelfondsen en lage kosten

Vanaf 15 januari 2015 kunnen zelfstandigen pensioen opbouwen met het ZZP Pensioen, een initiatief van Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP, Zelfstandigen Bouw en Loyalis, onderdeel van APG. Hiervoor is een speciale lifecycle-belegging ontwikkeld. Dit lifecycle-fonds bestaat uit drie onderliggende deelfondsen.

Flexibele pensioenregeling voor zelfstandigen
Zelfstandigen kunnen vanaf 15 januari 2015 op vrijwillige basis meedoen met een pensioenregeling, waarin de pensioenopbouw tot de pensioendatum en het uitkeringstraject zijn opgenomen. Op zzppensioen.nl kunnen zij een ZZP Pensioen afsluiten en hierop geld storten. De deelnemer bepaalt zelf de uitkeringsduur van de pensioenregeling en hoeveel en wanneer hij of zij stort. Bij overlijden gaat het opgebouwde pensioenvermogen naar de nabestaanden.
In geval van arbeidsongeschiktheid kan onder bepaalde voorwaarden geld als uitkering worden opgenomen.

Lage kosten en dagelijks overzicht
De deelnemer betaalt eenmalig € 40,- instapkosten. De administratiekosten zijn € 35,- per jaar. De totale kosten voor het beheer bedragen jaarlijks 0,35% van het opgebouwde vermogen. De kosten van toe- en uittreding bedragen gemiddeld 0,03% per jaar van het beheerde vermogen. Dit is een indicatie, gebaseerd op een maandelijkse inleg en een inlegduur van 20 jaar.Deze lage kosten zijn goed vergelijkbaar met een collectieve pensioenregeling.
Er is op dagbasis inzicht in de waarde van het opgebouwde pensioen en de verrichte stortingen.

Belangen deelnemende ZZP’ers gewaarborgd
De samenwerkende ZZP-organisaties hebben de Stichting ZZP Pensioen opgericht. De ZZP-organisaties zitten zelf in het bestuur om de belangen van de deelnemende ZZP’ers blijvend te waarborgen. Het bestuur wordt ondersteund door een deelnemersraad van ZZP’ers, die een ZZP Pensioen hebben afgesloten.

Lifecycle met drie deelfondsen
De lifecycle van het ZZP Pensioen belegt in drie deelfondsen:

- Het Loyalis Global Equity Fund streeft naar vermogensgroei op langere termijn door te beleggen in wereldwijde aandelen in zowel ontwikkelde als opkomende markten.
- Het Loyalis Global Interest Plus Fund belegt wereldwijd in solide obligaties van bedrijven en (semi)overheden in opkomende markten.
- Het Loyalis Global Interest Fund belegt in obligaties in ontwikkelde markten, waarbij de nadruk ligt op hoogwaardige Europese staatsobligaties.

Hiermee zijn acht beleggingsmixen gemaakt, die, afhankelijk van de looptijd tot aan de gekozen pensioendatum, worden doorlopen. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt de samenstelling van de beleggingsmix aangepast waardoor de kans op beleggingsverliezen geleidelijk lager wordt.

Zie voor meer informatie: zzppensioen.nl