FNV ZZP

Wel of niet betalen factuur Stichting Reprorecht

Laatste update: 18 april 2016

Wel of niet betalen factuur Stichting Reprorecht

Een groot aantal zelfstandig ondernemers en bedrijven met 0 tot 2 medewerkers hebben recent een factuur ontvangen van Stichting Reprorecht. De Stichting factureert en incasseert op basis van de Auteurswet vergoedingen voor het gebruik van informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties. De factuur dient niet in alle gevallen te worden betaald.

Een groot aantal zelfstandig ondernemers en bedrijven met 0 tot 2 medewerkers hebben recent een factuur ontvangen van Stichting Reprorecht. De Stichting factureert en incasseert op basis van de Auteurswet vergoedingen voor het gebruik van informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties. De factuur dient niet in alle gevallen te worden betaald:

Heeft u geen fotokopieerapparaat (of faxapparaat met kopieermogelijkheden etc.) dan hoeft u geen vergoeding te betalen. U bent ook geen vergoeding verschuldigd als u geen reprorechtplichtige kopieën maakt. Voorbeelden van reprorechtplichtige kopieën zijn kopieën van artikelen uit de krant, tijdschriften of boeken. Niet reprorechtplichtig kopieën zijn kopieën van bijvoorbeeld eigen facturen, brieven en kopieën voor privégebruik. Van belang is dat alleen vergoeding verschuldigd is, indien er kopieën gemaakt worden van werken van anderen en deze kopieën niet voor eigen gebruik zijn gemaakt, maar voor derden.

Het kan ook zo zijn dat door Stichting Reprorecht een verkeerd aantal kopieën is vastgesteld of dat het aantal werknemers onjuist is.

Naast het fysieke kopiëren, zijn ook de digitale mogelijkheden van kopiëren sinds 2013 opgenomen in de regeling. Het niet hebben van een kopieerapparaat is dus niet voldoende om van de vordering af te komen. Het incidenteel kopiëren van artikelen uit kranten, tijdschriften en soortgelijke uitgaven, alsmede de digitale representaties daarvan, waaronder websites van uitgeverijen en kleine gedeeltes uit (digitale) boeken en deze op onderstaande wijze openbaar te maken, valt ook onder de regeling:

i. Scannen
ii. Printen
iii. E-mailen als bijlage
iv. Opslaan op de eigen harde schijf
v. Op intranet plaatsen voor een periode van maximaal 30 dagen

Mocht u het niet eens zijn met de factuur, dan kunt u in alle gevallen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur bezwaar maken. U kunt met de inloggevens van uw factuur inloggen op de website van Reprorecht. Kies dan de mogelijkheid “Ik kopieer nooit auteursrechtelijk beschermd werk”. Print de verklaring "geen gebruik" en stuur deze naar de Stichting. Het is raadzaam om daarnaast een begeleidende brief te sturen aan de Stichting Reprorecht, samen met een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Hieronder treft u een voorbeeldbrief aan die u kunt gebruiken wanneer u het niet eens bent met de factuur:

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de door u toegezonden factuur d.d…….met factuurnummer…….wil ik hierbij reageren.

Ik ben een zelfstandig ondernemer zonder personeel h.o.d.n. ……die geen gebruik maakt van een kopieermachine en maak geen reprorechtplichtige kopieën. Ook digitaal maak ik geen reprorechtplichtige kopieën. Om die reden ben ik van mening dat u geen aanspraak kunt maken op enige vergoeding en zal ik niet overgaan tot het betalen van de factuur. Zodra ik wel reprorechtplichtige kopieën ga maken zal ik met u contact opnemen. Bijgaand treft u een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan waarin u kunt nagaan dat het hierbij een eenmanszaak betreft en ik geen werknemers in dienst heb.

Ik stuur u hierbij tevens de verklaring “Geen gebruik” die ik heb uitgeprint via uw eigen website.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zodat herinneringen hiermee zijn uitgesloten.

Met vriendelijke groet,

(handtekening)


(uw naam)
(bedrijfsnaam)

Bijlage: Uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw bedrijf.