FNV ZZP

'De kracht van samenwerking’

Laatste update: 18 april 2016

'De kracht van samenwerking’

Vier verschillende partijen die jarenlang eensgezind ten strijde trekken voor de oudedagsvoorziening van de zzp’er, dat is op zich al best bijzonder. Dat het vervolgens ook lukt om het ZZP Pensioen daadwerkelijk te realiseren in samenwerking met APG en Loyalis, is wat mij betreft echt uniek. Verrassende combinaties die duurzaam succesvol zijn – ook dat is een vorm van innovatie.

Henk Wesselo – Directeur FNV Zelfstandigen
De kracht van samenwerking ligt in een gedeelde ambitie en in complementaire kwaliteiten. De ZZP-organisaties zijn clubs met verschillende achtergronden en ook de betrokken individuen hebben hun eigen kwaliteiten. De een staat voor principes, de ander is meer praktisch van aard, een volgende is zakelijk sterk en weer een ander is meer oplossingsgericht. Verschillen die de samenwerking zouden kunnen bemoeilijken, maar die elkaar in combinatie met een sterke gezamenlijke ambitie juist alleen maar meer versterken.

Constructief en kritisch
De basis van het succes tot nu toe ligt besloten in onze constructieve opstelling. In de eerste fase van het traject kwamen we pro-actief met voorstellen naar politiek en overheid. Onze lobby leverde een belangrijke bijdrage aan de genomen politieke beslissingen. De samenwerking met politiek en polder was zelfs zo intensief dat men nu soms denkt dat het ZZP Pensioen een overheidsinitiatief is – overigens geheel ten onrechte. Maar naast constructief zijn wij ook kritisch. Over de details van de wetgeving zijn wij nog in discussie, het tempo moet omhoog en in de toekomst zullen ook de (fiscale) faciliteiten verder moeten worden ontwikkeld.

Opnieuw een sterke combinatie
Nadat we dit voorjaar Loyalis/APG selecteerden als partner, reageerde de buitenwereld in eerste instantie sceptisch: wat moeten die moderne en flexibele zzp’ers met het gedegen APG? Maar opnieuw kwamen de gedeelde ambitie en de kracht van verschillen naar voren. Waar wij de kennis en de belevingswereld van de zzp’er hebben ingebracht, leverde Loyalis/APG een sterk uitvoeringsapparaat en een lange traditie van vermogensbeheer. Daarmee ontstond een sterke combinatie: een moderne pensioenregeling die tegemoetkomt aan de wensen van de deelnemer zonder per se “hip” te zijn.

Innovatie in de polder
De samenwerking tussen zoveel partijen – ZZP-organisaties, overheid, politiek en Loyalis/APG – is een mooi voorbeeld van innovatie in de polder. Er is nu een nieuw pensioenproduct dat het beste van twee werelden verenigt: enerzijds de individuele flexibiliteit van een derdepijlerproduct, anderzijds belangrijke kenmerken zoals dialoog en collectiviteit van de tweede pijler. Immers, geen enkel bestaand product in de derde pijler waarborgt de wensen van deelnemers zo goed als het ZZP Pensioen.

Duurzame relatie
Natuurlijk trekken de zzp-organisaties vaker gezamenlijk op voor gemeenschappelijke belangen. In het geval van het ZZP Pensioen gaat het echter om een duurzame en transparante samenwerking. Daarom hebben we met de vier betrokken zzp-organisaties de Stichting ZZP Pensioen geformeerd. Hierin heeft iedere club een gelijkwaardige rol. Om de continuïteit juist in deze fase te beschermen, vormen de mensen die ook de afgelopen periode intensief betrokken zijn geweest het bestuur. Dat betekent: Louise Beduwé van PZO-ZZP, Maarten Post van Stichting ZZP Nederland, Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw en ikzelf namens FNV Zelfstandigen.

De inbreng van de ZZP’er
Naast dit bestuur komt er ook een deelnemersraad, want we zoeken vanzelfsprekend ook de samenwerking met de zzp’ers op. Deze raad krijgt vorm in het eerste kwartaal van 2015. Over de aanmeldingsprocedure communiceren we in een later stadium, natuurlijk via de bekende online kanalen. Door de inbreng van zelfstandigen op deze wijze te borgen, leggen we de basis voor een duurzaam succes. Immers, elke ondernemer weet dat een goed plan maar één aspect van succes is. Een scherpe uitvoering is minstens zo belangrijk. En het allerbelangrijkste is om bij wijzigende omstandigheden op tijd en in overleg bij te kunnen sturen. Een verantwoordelijkheid die wij met veel plezier namens onze achterban op onze schouders nemen.

Laat een reactie achter
Verzend mijn bericht