FNV ZZP

Vakman worden én blijven in Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap

Laatste update: 18 april 2016

Vakman worden én blijven in Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap

Op 2 juli 2014 gaven minister Asscher en minister-president Rutte goedkeuring voor het Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap. Dit gebeurde tijdens een werkbezoek aan het huis voor specialistisch vakmanschap, de SVGB, in Utrecht. "Het gaat om de toekomst van de specialistische beroepen; dat meer jongeren een bijzonder vak leren", aldus minister Asscher van SZW. Na deze droomstart heeft het samenwerkingsverband voor Specialistisch Vakmanschap de uitvoering van het Sectorplan voortvarend opgepakt.

Servicepunt Vakman NU opgericht
Het Sectorplan richt zich op vier maatregelen: arbeidsinstroom en begeleiding van jongeren, scholing gericht op instroom (oudere) werklozen, servicepunt van werk naar werk en een toekomstgericht scholingsprogramma voor werkenden. Binnen het sectorplan is er ruimte om circa 1500 deelnemers extra te scholen of te bemiddelen. Het samenwerkingsverband heeft een servicepunt ingericht wat de uitvoering van het sectorplan organiseert, herkenbaar als servicepunt VakmanNu.

Zelfstandigen en ondernemerschap

Het servicepunt VakmanNU voorziet in de volgende diensten:

  • Informatie over de branche Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap op beleids- en organisatieniveau: één loket voor alle vragen over de arbeidsmarkt en de organisaties rond specialistisch vakmanschap.
  • Benaderen van bedrijven om de concrete vraag boven tafel te krijgen.
  • Het warm matchen van vraag en aanbod.
  • Een centraal advies en bemiddelingspunt binnen de sector waardoor kleine ondernemers op het werk naar werk niveau aan elkaar kunnen worden verbonden.
  • Informatie voor de uitvoerders van andere sectorplannen: hoe kan de werk naar werk overstap van belangstellende werknemers uit andere branches het beste worden georganiseerd?

In de Sector Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap zijn relatief veel ZZP-ers werkzaam. De ZZP-ers in deze sector werken overwegend als zelfstandige vakkracht en leveren diensten en producten rechtstreeks aan de eindgebruiker. Deze sector biedt mooie kansen aan zij-instromers die als ZZP-er willen starten. Juist daarom biedt het Servicepunt VakmanNU ook de volgende ondersteuning:

Advies en informatie voor personen die vanuit een achtergrond als werkzoekend als ZZP-er willen starten in de sector.

Servicepunt ondersteunt specifieke doelgroep
Het servicepunt voor Specialistisch Vakmanschap ondersteunt de beroepsgroepen die behoren tot de gezondheidstechnische, creatief technische en ambachtelijk technische sector, zoals deze vallen onder de SVGB. Te denken valt aan: audiciens, glazeniers, goud- en zilversmeden, medewerkers steriele medische hulpmiddelen, opticiens, pianotechnici, schoenmakers, tandtechnici, technisch oogheelkundig assistenten en uurwerktechnici. En ook beroepsgroepen die zich bij SOS Vakmanschap hebben gemeld, zoals; landmeters, meester-coupeurs en specialisten uit het restauratievak.

SVGB: “Het is fantastisch dat het gelukt is om een plan in te dienen voor zo’n variatie aan beroepsgroepen. Afzonderlijk zijn deze branches veel te klein. Juist de mix van instroombevordering activiteiten en scholingsprogramma’s maakt dat dit project een grote impuls kan geven aan het specialistische vakmanschap, waar alleen een gedegen opleiding en een goede begeleiding resulteert in producten van hoge kwaliteit.“

Lees meer over het Sectorplan en verdere info over VakmanNU op www.svgb.nl/vakmannu

Neem contact op met VakmanNU via 030 - 603 67 56 of vakmannu@svgb.nl