FNV ZZP

Teleurstellende reactie Wiebes: uitspraak Hof over zorg in natura niet generiek geldig

Laatste update: 18 april 2016

Teleurstellende reactie Wiebes: uitspraak Hof over zorg in natura niet generiek geldig

De uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van eind september heeft geen generieke gevolgen voor alle zzp’ers die zorg in natura verlenen. Dat is de teleurstellende reactie van staatssecretaris Wiebes van Financiën.

Volgens Wiebes geldt de uitspraak alleen in vergelijkbare situaties, maar niet voor andere gevallen waarin zorg in natura wordt verleend. De verpleegkundige in deze procedure had vijf opdrachtgevers en verleende een mix van zorg: zorg in natura, persoonsgebonden budget en particuliere zorg. Belangwekkend blijft wel dat het Hof oordeelde dat zorg in natura via bemiddeling mag.

Eerder riep FNV Zelfstandigen de staatssecretaris op de groep van 1200 gehandhaafde zorgverleners weer een VAR te verlenen en de beoordeling van de individuele situatie over te doen.
Tot op heden volhardt de Belastingdienst echter in het doorlopen van alle individuele bezwaar en beroepsprocedure.

Bij de eerste procedure die wij met een lid bij de rechter hebben gevoerd, is ons lid in het gelijk gesteld. Wij vinden dat de Belastingdienst op grond van de nieuwe jurisprudentie zelf het initiatief zou moeten nemen om in alle vergelijkbare gevallen op zeer korte termijn een VAR-WUO toe te kennen.

FNV Zelfstandigen beoordeelt op dit moment alle procedures die wij namens onze leden voeren. Als de situatie vergelijkbaar is, verzoeken wij de Belastingdienst hun besluit te herzien zodat niet de hele gerechtelijke procedure doorlopen hoeft te worden. We verwachten onze leden op die manier veel sneller duidelijkheid te kunnen geven over hun juridische situatie. Gezien het feit dat de procedures nu al veel te lang lopen, zullen we daarbij ook de mogelijkheid tot een schadevergoeding voor het lid meenemen.

Tenslotte is het eveneens teleurstellend dat de staatssecretaris blijft verwijzen naar de uitbreiding van de pilot voor zzp’ers in de zorg, terwijl algemeen bekend is dat de pilot op geen enkele wijze een concrete en directe oplossing heeft opgeleverd voor de zzp’ers in de zorg – en dat ook niet al gaan doen.

Achter de schermen werkt FNV Zelfstandigen hard aan een structurele oplossing. Wij hopen snel meer hierover naar buiten te kunnen brengen.