FNV ZZP

FNV Zelfstandigen brengt visie pensioenen zelfstandigen in SER in

Laatste update: 18 april 2016

FNV Zelfstandigen brengt visie pensioenen zelfstandigen in SER in

FNV Zelfstandigen heeft haar eigen visie op pensioen voor zzp’ers vorige week tijdens een specifieke bijeenkomst in de SER toegelicht en ook afgelopen dinsdag tijdens de SER dialoog “Toekomst Pensioenen” ingebracht.

Hoofdlijnen van de visie van FNV Zelfstandigen:

FNV Zelfstandigen is tegen een verplichting voor het opbouwen van aanvullend pensioen door zelfstandigen. Immers, pensioen is een arbeidsvoorwaarde die wordt vastgesteld in de dialoog tussen werknemer(s) en werkgever(s). Deze dialoog voert de zelfstandig ondernemer met zichzelf!
FNV Zelfstandigen staat open voor discussies over de hervorming of uitbouw van de AOW. Dit doet recht aan het principe dat de eerste pijler de basisvoorziening is die op basis van generieke wetgeving rechten geeft. Dat betekent overigens niet dat de financiering van deze faciliteit gelijk zou moeten zijn aan de huidige AOW. Op langere termijn zou een sterkere positie van de eerste pijler (“AOW plus”) ten opzichte van de tweede pijler (“pensioen”)mede gezien in internationale vergelijkingen niet onlogisch zijn.
FNV Zelfstandigen benadrukt dat de discussie over pensioen niet los gezien kan worden van de bredere discussie over de positie van de zzp’er in het sociaal en fiscaal stelsel. Immers, de beeldvorming ten aanzien van zelfstandigen speelt een belangrijke rol. De verschillende beelden bij de zzp’er zorgen nu voor schijnbare verschillen in standpunten, terwijl de werkelijkheid genuanceerder ligt. Vanuit dit perspectief zien we bijvoorbeeld ook een accentverschil tussen de positie van FNV Zelfstandigen en die van de FNV.

De FNV gaf enkele weken geleden aan voorstander te zijn van een verplichte regeling voor zzp’ers; tegelijkertijd is die verplichting genuanceerd:

"Volgens FNV-bestuurder Gijs van Dijk gaat het niet om een harde verplichting voor zzp’ers. ‘Zelfstandigen die zelf al een goed pensioen hebben geregeld, kunnen een uitzondering krijgen’, aldus Van Dijk. De regeling is bedoeld voor de groep zelfstandigen die nu te weinig spaart en voor werknemers van wie de werkgever geen pensioenregeling aanbiedt. Met de regeling wil de vakbond onder meer voorkomen dat er oneerlijk wordt geconcurreerd op de arbeidsvoorwaarde pensioen.”

http://fd.nl/economie-politiek/898889/fnv-wil-basispensioen-voor-zzpers

“Ook vindt de FNV-voorman dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen zelfstandigen die ervoor kiezen om ondernemer te zijn en zzp'ers voor wie de constructie noodgedwongen is. Heerts reageert daarmee op de plannen van AWVN-voorman Harry van de Kraats, die eerder op de dag kwam met een plan voor uniforme verzekeringen voor alle werknemers.”


http://www.nu.nl/economie/3902474/fnv-ziet-geen-heil-in-plannen-werkgevers.html


FNV Zelfstandigen roept op de analyse en opties van het IBO-ZZP af te wachten om tot meer samenhangende uitspraken te kunnen komen.