FNV ZZP

Veelgestelde vragen zzp’ers in de zorg beantwoord

Laatste update: 18 april 2016

Veelgestelde vragen zzp’ers in de zorg beantwoord

De brief over de positie van zzp’ers in de zorg aan de Tweede Kamer bevat een positieve doorbraak: voor het eerst staat de overheid duidelijk toe dat zzp’ers in de zorg via een bemiddelingsbureau of instelling aan het werk kunnen gaan. Tot afgelopen vrijdag was hier onduidelijkheid over. Maar wat betekent de brief concreet voor zzp’ers in de zorg? Een opsomming van veelgestelde vragen en antwoorden.

Waarom is de brief zulk goed nieuws?
Eindelijk is duidelijk onder welke voorwaarden het voor zzp’ers mogelijk is als zelfstandig ondernemer in de AWBZ-zorg te werken. Daar was tot nu toe altijd onduidelijkheid over. De Belastingdienst en het Kabinet vonden tot nu toe dat een zzp’er die AWBZ-zorg in natura verleent, alleen rechtstreeks mocht contracteren met een zorgkantoor. De brief geeft veel duidelijkheid voor zzp’ers die zich laten inhuren door zorginstellingen of via bemiddelingsbureaus.

Wat zijn de gevolgen?
Vanaf 1 januari 2015 mogen zzp’ers zich laten inhuren door zorginstellingen of bemiddelingsbureaus. Ook mogen zzp’ers rechtstreeks een contract sluiten met een zorgkantoor of een cliënt. Hierdoor kunnen zzp’ers zelf kiezen op welke manier ze willen werken. Daarnaast zijn verschillende werkwijzen te combineren. Zzp’ers worden niet gedwongen te werken via bepaalde constructen, zoals verplicht via de pilot.

Aan welke eisen moet een zzp’er in de zorg voldoen?
Zoals iedere ondernemer, moet ook een zzp’er in de zorg voldoen aan de criteria voor het ondernemerschap:

Organisatie van kapitaal en arbeid:
-de grootte van de bruto-baten;
- de winstverwachting;
- het lopen van (ondernemers)risico t.a.v. onder meer omzet, aansprakelijkheid en debiteuren;
- de mate van zelfstandigheid bij het verrichten van werkzaamheden;
- de beschikbare tijd;
- de bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheid wordt gegeven, bijvoorbeeld door het maken van reclame;
- het aantal opdrachtgevers;
- het spraakgebruik, wat in objectieve zin als zodanig wordt aangemerkt.

Belangrijk is vooral dat de zzp’er ondernemersrisco’s loopt, meerdere opdrachtgevers heeft en zich naar buiten toe presenteert als een bedrijf (naam, logo, site etc). Neem bij twijfel contact op met FNV Zelfstandigen of met de Belastingdienst.

Waarom is de brief zulk goed nieuws?
Eindelijk is duidelijk onder welke voorwaarden het voor zzp’ers mogelijk is als zelfstandig ondernemer in de AWBZ-zorg te werken. Daar was tot nu toe altijd onduidelijkheid over. De Belastingdienst en het Kabinet vonden tot nu toe dat een zzp’er die AWBZ-zorg in natura verleent, alleen rechtstreeks mocht contracteren met een zorgkantoor. De brief geeft veel duidelijkheid voor zzp’ers die zich laten inhuren door zorginstellingen of via bemiddelingsbureaus.

Wat zijn de gevolgen?
Vanaf 1 januari 2015 mogen zzp’ers zich laten inhuren door zorginstellingen of bemiddelingsbureaus. Ook mogen zzp’ers rechtstreeks een contract sluiten met een zorgkantoor of een cliënt. Hierdoor kunnen zzp’ers zelf kiezen op welke manier ze willen werken. Daarnaast zijn verschillende werkwijzen te combineren. Zzp’ers worden niet gedwongen te werken via bepaalde constructen, zoals verplicht via de pilot.

Aan welke eisen moet een zzp’er in de zorg voldoen?
Zoals iedere ondernemer, moet ook een zzp’er in de zorg voldoen aan de criteria voor het ondernemerschap:

Organisatie van kapitaal en arbeid:
-de grootte van de bruto-baten;
- de winstverwachting;
- het lopen van (ondernemers)risico t.a.v. onder meer omzet, aansprakelijkheid en debiteuren;
- de mate van zelfstandigheid bij het verrichten van werkzaamheden;
- de beschikbare tijd;
- de bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheid wordt gegeven, bijvoorbeeld door het maken van reclame;
- het aantal opdrachtgevers;
- het spraakgebruik, wat in objectieve zin als zodanig wordt aangemerkt.

Belangrijk is vooral dat de zzp’er ondernemersrisco’s loopt, meerdere opdrachtgevers heeft en zich naar buiten toe presenteert als een bedrijf (naam, logo, site etc). Neem bij twijfel contact op met FNV Zelfstandigen of met de Belastingdienst.

Wat kan ik nu doen?
Als u in 2014 uw VAR-WUO bent kwijtgeraakt en u voldoet aan de criteria voor het ondernemerschap van de vorige vraag, dan kunt u het beste een nieuwe VAR aanvragen op basis van de nieuwe situatie.

Wat zijn de gevolgen voor mijn aangifte van 2014 en daarvoor?
Als u vorig jaar uw VAR-WUO bent kwijtgeraakt of geen VAR-WUO hebt gekregen, dan vond de Belastingdienst dat u geen ondernemer was. Bij uw aangifte Inkomstenbelasting wordt opnieuw getoetst of u ondernemer bent. U kunt helaas niets anders dan afwachten hoe de Belastingdienst uw aangifte beoordeelt: als winst uit onderneming, als resultaat overige werkzaamheden of als inkomen uit loondienst.

Zo nodig kunt u bezwaar maken tegen de opgelegde aanslag als u van mening bent dat u ten onrechte niet als fiscaal ondernemer bent aangemerkt.

Ik heb een bezwaar- of beroepsprocedure lopen. Kan ik daarmee stoppen?
Nee dat is niet verstandig. Iedere situatie is anders. Een belangrijk standpunt van de Belastingdienst was dat zorg in natura niet door zzp’ers kan worden gedaan. Dit standpunt is van tafel. Daarnaast blijft de vraag of u als zzp’er voldoet aan alle overige kenmerken voor fiscaal ondernemerschap. Wij adviseren u om uw vraag voor te leggen aan uw behandelend jurist.

Als u in 2014 uw VAR-WUO bent kwijtgeraakt en u voldoet aan de criteria voor het ondernemerschap van de vorige vraag, dan kunt u het beste een nieuwe VAR aanvragen op basis van de nieuwe situatie.

Wat zijn de gevolgen voor mijn aangifte van 2014 en daarvoor?
Als u vorig jaar uw VAR-WUO bent kwijtgeraakt of geen VAR-WUO hebt gekregen, dan vond de Belastingdienst dat u geen ondernemer was. Bij uw aangifte Inkomstenbelasting wordt opnieuw getoetst of u ondernemer bent. U kunt helaas niets anders dan afwachten hoe de Belastingdienst uw aangifte beoordeelt: als winst uit onderneming, als resultaat overige werkzaamheden of als inkomen uit loondienst.

Zo nodig kunt u bezwaar maken tegen de opgelegde aanslag als u van mening bent dat u ten onrechte niet als fiscaal ondernemer bent aangemerkt.

Ik heb een bezwaar- of beroepsprocedure lopen. Kan ik daarmee stoppen?
Nee dat is niet verstandig. Iedere situatie is anders. Een belangrijk standpunt van de Belastingdienst was dat zorg in natura niet door zzp’ers kan worden gedaan. Dit standpunt is van tafel. Daarnaast blijft de vraag of u als zzp’er voldoet aan alle overige kenmerken voor fiscaal ondernemerschap. Wij adviseren u om uw vraag voor te leggen aan uw behandelend jurist.