FNV ZZP

FNV Zelfstandigen licht standpunt BGL toe in hoorzitting Tweede Kamer

Laatste update: 18 april 2016

FNV Zelfstandigen licht standpunt BGL toe in hoorzitting Tweede Kamer

Op 22 september heeft het Kabinet het wetsvoorstel “BGL” ingediend. Wij hebben direct laten weten forse bezwaren te hebben.

Daarbij benadrukken wij dat het wetsvoorstel het lastig maakt om alleen maar voor of alleen maar tegen te zijn:

Enerzijds wil het kabinet dat niet alleen de zzp’er maar ook de opdrachtgever aansprakelijk is bij geconstateerde “schijnzelfstandigheid”, en vereenvoudigt het kabinet van vier smaken VAR naar twee smaken BGL. Wij ondersteunen deze doelstellingen van harte – en hebben opmerkingen over de timing en invulling.
Anderzijds introduceert het kabinet de “webmodule”. Dit systeem beoordeelt op basis van een beperkt aantal vragen de vraag of er al dan niet sprake is van zelfstandigheid. Wij hebben zwaarwegende en onderbouwde argumenten tegen de invoering van dit systeem.
Wij betreuren het dat het kabinet de voorstellen in één wetsvoorstel heeft gegoten. De nadelen van de webmodule zijn dusdanig, dat zij de positieve aspecten overschaduwen. Wij staan in dit standpunt overigens niet alleen: Zowel de Raad van State als Actal hebben een vergelijkbaar standpunt ingenomen.

Daarnaast hebben de samenwerkende ZZP organisaties (FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP, ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw) hun reactie op 22 oktober uiteengezet in een notitie en een begeleidend schrijven. Daarmee wensen de organisaties een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming ten aanzien van het wetsvoorstel – en daarmee aan de duurzame positie van de bewuste en bonafide zzp’er alsmede een krachtige en effectieve aanpak van schijnconstructies.

Vandaag zal Josien van Breda namens FNV Zelfstandigen deze notitie toelichten tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Kernpunten daarbij zijn dat het wetsvoorstel prematuur is (eerst visie, dan beleid, dan handhaven), dat de webmodule niet doelmatig is en dat het kabinet geen enkel inzicht heeft of geeft ten aanzien van de kwantitatieve implicaties. Oftewel: als het weinig mensen betreft is het instrument overbodig, als het veel mensen betreft moeten we niet handhaven maar alternatieven bedenken.

Het is duidelijk dat deze uitgangspunten anders zijn dan de berichtgeving in het FD van dinsdag suggereerde. Het FD stelt dat wij positief zijn over de BGL, en benadrukt dat de zzp-organisaties “vrezen dat bepaalde fiscale voordelen voor zzp'ers vervallen.”

Wij benadrukken dat onze zorg ten aanzien van de BGL ligt in het risico dat werkenden zonder enig alternatief langs de kant komen te staan. Dat gaat over werk, over inkomen, over perspectief en over bestaansrecht – en niet over fiscaal snoepgoed.