FNV ZZP

Berichtgeving loopt vooruit op uitkomsten IBO

Laatste update: 18 april 2016

Berichtgeving loopt vooruit op uitkomsten IBO

Vanmorgen opende het FD met de kop “Kabinet werkt aan plan om groei van zzp’ers in te dammen”. Naast het artikel op de voorpagina wordt op pagina’s 2 en 3 uitgebreid op dit nieuws ingegaan. Dat suggereert een belangrijke gebeurtenis of een revolutionair besluit. Wat is precies het “nieuws”?

Dit voorjaar heeft het kabinet een interdepartementale werkgroep (EZ, Financiën en SZW) ingesteld om onderzoek te doen naar de beleidsopties ten aanzien van de positie van zzp’ers. Deze werkgroep heeft zich door meerdere belangenorganisaties (waaronder FNV Zelfstandigen en de FNV) en experts laten informeren. De werkgroep werkt achter gesloten deuren en komt op 1 december met haar rapport.

Op 16 september heeft staatssecretaris Wiebes de brief "Keuzes voor een beter belastingstelsel" naar de kamer gestuurd. In deze brief staan overwegingen en hoofdlijnen ten aanzien van mogelijke hervorming van het belastingstelsel. In deze brief komen onder meer argumenten naar voren om aanpassingen in de fiscale faciliteiten voor ondernemers door te voeren.

Voor zover wij kunnen overzien is er verder geen nieuws. Uiteraard brengen ook wij onze mening over in Den Haag; wij kiezen er echter voor om niet speculatief vooruit te lopen op de uitkomsten van het IBO.

Het FD schrijft in haar artikel dat FNV Zelfstandigen en PZO-ZZP willen dat de zelfstandigenaftrek blijft. Dit vraagt om enige nuance. Wij hebben als helder standpunt dat het afschaffen van de zelfstandigenaftrek als geïsoleerde bezuinigingsmaatregel niet aan de orde kan zijn.

Tegelijkertijd onderkennen wij dat er kansen liggen in de vernieuwing van het sociaal en fiscaal stelsel. Daarbij moeten de discussies over pensioen, arbeidsongeschiktheid, fiscaliteit en bijvoorbeeld scholing integraal worden gevoerd: alles hangt met alles samen! Vanuit dit perspectief hebben we, samen met de andere zzp-organisaties, aangegeven dat “we aan de hand van de uitkomsten van het IBO-ZZP zullen moeten overleggen op welke wijze we ondernemers kunnen stimuleren en faciliteren en tegelijkertijd ongewenste aanzuigende werking kunnen voorkomen.”

Morgen zullen we in de Tweede Kamer vertellen dat we het voorstel tot de invoering van de BGL-webmodule (de vervanger van de VAR) prematuur vinden omdat we eerst de uitkomst van het IBO zzp moeten afwachten; vandaag hebben we in het FD vele meningen kunnen lezen die op de zaken vooruit lopen.