FNV ZZP

Zzp'ers in miljoenennota

Laatste update: 18 april 2016

Zzp'ers in miljoenennota

“Groei aantal zzp’ers draagt bij aan werkgelegenheid, innovatie en productiviteit” Vanmiddag overhandigde minister van financiën Jeroen Dijsselbloem de miljoenennota aan het kabinet. In de miljoenennota wordt de positie van zzp’ers aangehaald in paragraaf 2.3.1, bladzijde 49-51 (zie hieronder). De voordelen van het zelfstandig ondernemerschap worden benadrukt: “Een deel van de zzp’ers hecht aan hun zelfstandigheid, innoveert, werkt samen in netwerken en werkt daarbij voor verschillende opdrachtgevers. Via dergelijke constructies stimuleren zij verspreiding van kennis en innovaties.”

Ook wordt aandacht besteed aan de keerzijde van het stijgende aantal zzp’ers in Nederland. De miljoenennota wijst erop dat relatief weinig zzp’ers ambiëren ondernemer mét personeel te worden: “Opvallend is wel dat zzp’ers in internationaal vergelijkend opzicht vaak zelfstandige zonder personeel (willen) blijven en maar weinig zzp’ers zelfstandige met personeel (willen) worden.” Dit beperkt eerder genoemde groeipotentie en innovatieve capaciteit.

Verder komen de problemen die ontstaan in het sociale stelsel aan bod: “Zzp’ers leveren zo een kleinere bijdrage aan het collectief, maar profiteren wel van collectieve voorzieningen zoals AOW, zorg en bijstand. De groei van zzp’ers gaat gepaard met minder belastingopbrengsten vanwege de (sterk gegroeide) fiscale ondersteuning van zelfstandigen.” Deze situatie zet druk op het sociaal bestel en zet de maatschappij voor nieuwe uitdagingen.

De uitgebreide inhoudelijke reactie van FNV Zelfstandigen volgt later vanmiddag.

Lees de miljoenennota