FNV ZZP

Uitspraak Hof positief voor zzp’ers in de zorg

Laatste update: 18 april 2016

Uitspraak Hof positief voor zzp’ers in de zorg

Op 23 september jl heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een belangrijke uitspraak gedaan over zzp- ers in de zorg. Uit de uitspraak blijkt onder meer dat een zzp-er bij AWBZ-zorg in natura terdege een ondernemer in fiscale zin kan zijn. Het standpunt van de Belastingdienst is tot dusver geweest dat dit niet mogelijk is omdat het zzp-ers voor deze vorm van zorg ontbreekt aan de vereiste zelfstandigheid.

FNV Zelfstandigen gaat met de Belastingdienst in overleg over de gevolgen van deze uitspraak voor de vele lopende bezwaar- en beroepsprocedures van zorgverleners die eerder dit jaar hun VAR-WUO kwijtraakten. Uiteraard moet daarbij ook aandacht zijn voor mensen die van een dergelijke bezwaar- of beroepsprocedure hebben afgezien.

De uitspraak versterkt ook onze oproep om eerst een debat te voeren over de beslisregels die het kabinet in de BGL wil opnemen. Immers, het kabinet heeft aangegeven dat “met de webmodule niet meer en niet minder wordt gedaan dan aansluiten bij de bestaande jurisprudentie met betrekking tot ondernemerschap en werknemerschap."

Zowel uit deze uitspraak van het Hof als uit een recente uitspraak van de Hoge Raad ten aanzien van de positie van een operatieassistent blijkt dat de interpretatie van jurisprudentie zeker niet eenduidig is. Voorkomen dient te worden dat de beslisregels in de BGL leiden tot grote stromen juridische procedures.