FNV ZZP

Gebrek aan visie kabinet desastreus voor arbeidsmarkt zorg

Laatste update: 18 april 2016

Gebrek aan visie kabinet desastreus voor arbeidsmarkt zorg

Tienduizenden banen in de zorg staan op de tocht. Duizenden zzp’ers willen werken, maar kunnen niet werken omdat de Belastingdienst hen niet als ondernemer beschouwt. Volgens FNV Zelfstandigen heeft het gebrek aan regie en visie bij het kabinet desastreuze gevolgen voor de arbeidsmarkt in de zorg. Al op 23 april 2014 heeft FNV Zelfstandigen de betrokken bewindspersonen per brief hierop gewezen. FNV Zelfstandigen heeft gepleit voor overgangsmaatregelen die de continuïteit van zorg mogelijk maken en een reëel perspectief bieden voor de zorgverleners. Helaas is dit niet gebeurd en zijn individuele zorgverleners, zzp’ers en werknemers, nog steeds de dupe.

FNV Zelfstandigen voert tientallen bezwaar- en beroepsprocedures voor leden die hun werk en inkomen zijn kwijtgeraakt doordat de Belastingdienst het hen onmogelijk maakt om te werken. De Belastingdienst ziet deze groep niet meer als ondernemer, terwijl de zorgverleners met goedkeuring van de Belastingdienst hun onderneming hebben opgebouwd. Zij hebben in voorgaande jaren een VAR-Winst uit Onderneming gekregen. Zonder dat hun werkwijze is veranderd, is hun VAR-Winst uit Onderneming ingetrokken. Hierdoor wil geen enkele opdrachtgever met hen werken.

De schrijnende situatie voor zorgverleners, wordt nog verder versterkt door onduidelijkheid over budgetten en decentralisaties van taken naar gemeenten. Dit leidt tot tienduizenden ontslagen bij zorginstellingen. Noodgedwongen kiezen steeds meer zorgverleners ervoor om zzp’er te worden. FNV Zelfstandigen vindt dit onwenselijk, omdat het negatief uitstraalt op de echte ondernemende zorgprofessional. FNV Zelfstandigen.