FNV ZZP

Winstbox van tafel

Laatste update: 18 april 2016

Winstbox van tafel

De winstbox komt niet. In een brief aan de Tweede Kamer van 3 juli 2014 schrijft Wiebes dat hij tot de conclusie is gekomen dat met de winstbox een onzekere weg zou worden betreden. Eventuele voordelen zijn zeer ongewis terwijl de nadelen wel duidelijk zijn. Van de verdere uitwerking en invoering van de winstbox ziet het kabinet dan ook af.

Wat was de winstbox?
De winstbox was een nieuwe (vierde) box naast de huidige boxen, zoals box 1 inkomen uit werk en woning. De winstbox zou een eigen, lager tarief voor winst uit onderneming kennen. Dit lagere tarief zou komen in plaats van de huidige ondernemersfaciliteiten, zoals zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Ook het urencriterium zou hiermee verdwijnen. Het plan voor de winstbox was een zeer ambitieus plan met grote inkomensgevolgen voor zelfstandig ondernemers, vooral voor de groep met de lagere inkomens. Nu de winstbox van tafel is, zullen de ondernemersfaciliteiten in de huidige vorm voorlopig blijven bestaan.

Toekomst
Of de ondernemersfaciliteiten in de toekomst zo blijven, is onzeker. Voor staatssecretaris Wiebes is de kous niet af met het schrappen van de plannen voor de winstbox. Wiebes schrijft: “Het verschil in gemiddelde belastingdruk blijft een feit. Conclusies kunnen echter nog niet worden getrokken. Voor een goede weging van de effecten van het fiscale beleid, mede in relatie tot de problematiek van schijnzelfstandigheid, is een integrale benadering essentieel, waarin ook onder andere arbeidsrechtelijke aspecten en sociale zekerheid worden meegenomen.” Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) heeft deze integrale benadering. De uitkomsten van het IBO zijn dus belangrijk voor toekomstig beleid over zelfstandigenaftrek en urencriterium. FNV Zelfstandigen is betrokken bij het IBO en zal de gelegenheid krijgen en nemen om ons geluid te laten horen.

Reactie FNV Zelfstandigen
FNV Zelfstandigen is blij dat de winstbox niet wordt ingevoerd en dat de zelfstandigenaftrek (voorlopig) blijft bestaan. Invoering van de winstbox zou voor veel zzp’ers een achteruitgang in besteedbaar inkomen betekenen. Bovendien zou de belastingregelgeving alleen maar ingewikkelder worden. Ook is positief dat de staatssecretaris een integrale benadering wil en de arbeidsmarkt als geheel bekijkt; dus fiscaal, arbeidsrechtelijk en vanuit de sociale zekerheid. Dit is een verschil met het verleden. De voornaamste drijfveren om de ondernemersfaciliteiten te herzien waren bezuinigingen en belastinginningen. Nu gaat het om de balans op de arbeidsmarkt te herstellen en de arbeidsmarkt te hervormen.

Brief Wiebes.