FNV ZZP

Wetsvoorstel VAR-webmodule na de zomer

Laatste update: 18 april 2016

Wetsvoorstel VAR-webmodule na de zomer

Het wetsvoorstel rondom de VAR-webmodule zal eind augustus naar de Kamer worden gezonden. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes aan de Kamer. Vooruitlopend op het wetsvoorstel heeft Wiebes besloten dat de in 2014 afgegeven Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) nog enkele maanden in 2015 kunnen worden gebruikt. Hoe lang de verlengde geldigheidsduur gaat worden, hangt af van de besluitvorming over het wetsvoorstel.

De Belastingdienst zal in juli en augustus meer communiceren over dit onderwerp. FNV Zelfstandigen houdt u op de hoogte.

> Brief staatssecretaris Wiebes (11 juli 2014)
> Motie VAR aangenomen