FNV ZZP

BIG-geregistreerde zzp’ers btw vrij

Laatste update: 18 april 2016

BIG-geregistreerde zzp’ers btw vrij

BIG-geregistreerde zzp’ers die zich laten inhuren door ziekenhuizen zijn vanaf 13 juni 2014 vrijgesteld van btw. De Belastingdienst heeft haar beleid aangepast.

Op 13 juni jl. heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen over anesthesiemedewerkers en operatieassistenten en BIG-geregistreerde verpleegkundigen, die zich individueel of via een maatschap lieten inhuren door ziekenhuizen. De Hoge Raad oordeelde dat de werkzaamheden zonder btw verricht moeten worden.

Reactie staatssecretaris Wiebes
Wiebes: “De uitspraak van de Hoge Raad betekent een fundamentele wijziging voor de behandeling van zzp’ers en maatschappen die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten verrichten. Vanaf de datum van dit arrest zijn zzp'ers en maatschappen vrijgesteld van btw voor alle werkzaamheden die vallen binnen de uitoefening van werkzaamheden als individuele Wet BIG beroepsbeoefenaar of gezondheidskundige diensten, die naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormt van door ziekenhuizen aan patiënten geboden vrijgestelde medische verzorging. Voorwaarde is wel dat geen sprake is van een uitleenovereenkomst, dienstbetrekking van degenen die het werk verrichten bij het ziekenhuis of van enige andere juridische band tussen de maatschap en, of de maten of werknemers van de maatschap waaruit toch een verhouding van ondergeschiktheid bestaat ten aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden tegenover het ziekenhuis/verzorgingsinstelling.”