FNV ZZP

Basis gelegd voor ZZP-pensioen

Laatste update: 18 april 2016

Basis gelegd voor ZZP-pensioen

Vier landelijke ZZP-organisaties en APG hebben een Letter of Intent ondertekend voor de totstandkoming van een pensioenregeling voor zzp’ers. In deze intentieverklaring zijn de uitgangspunten voor de pensioenregeling en de uitvoering van deze regeling vastgelegd.

FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw, PZO-ZZP, stichting ZZP Nederland en APG spreken hiermee ook het wederzijds vertrouwen uit in de samenwerking. Twee dochterorganisaties van APG, Inadmin (www.inadmin.nl) en Loyalis (www.loyalis.nl), zullen de nieuwe pensioenregeling gaan uitvoeren. In de regeling is het mogelijk om collectief pensioen op te bouwen, maar kan het opgebouwde vermogen ook aangewend worden bij arbeidsongeschiktheid.

Basis gelegd voor zzp- pensioen

Van Links naar rechts: Rik Douwes (Inadmin), Johan Marrink (ZZP Nederland), Charles Verhoef (Zelfstandigen Bouw), Henk Wesselo (FNV Zelfstandigen), Dick Sluimers (APG), Esther Raats (PZO), Louise Beduwe (PZO), Hannie Stuurman (FNV Zelfstandigen) en Wim Vliex (Loyalis).

Hoewel het nieuwe ZZP-pensioen er pas vanaf 1 januari 2015 zal zijn, hebben tot nu toe al ruim 2.000 zzp’ers zich aangemeld als geïnteresseerde in de nieuwe collectieve pensioenspaarregeling voor zzp’ers.

ZZP'ers die een ZZP-pensioen willen opbouwen kunnen zich melden via de website: www.startjezzppensioen.nl.