FNV ZZP

Motie VAR aangenomen

Laatste update: 18 april 2016

Motie VAR aangenomen

De Tweede Kamer heeft afgelopen week een aantal moties aangenomen die positief zijn voor zzp’ers en precies de zorgen verwoorden die FNV Zelfstandigen eerder heeft geuit aan de Tweede Kamer. We zijn er nog niet, maar het is wel een mooie stap in de goede richting.

Na diverse Algemene Overleggen in de Tweede Kamer over de positie van zzp'ers in de zorg en het onderwijs en na de discussie rondom de VAR-verklaringen, zijn door Kamerleden moties ingediend op basis van het advies van ACTAL, waarbij de gedeelde verantwoordelijkheid van opdrachtgevers met betrekking tot de VAR-Webmodule onder vuur werd gelegd. Op 27 mei jl. is er gestemd. Deze moties - in het belang van het zelfstandig ondernemerschap - zijn allemaal aangenomen.

Hieronder volgt een samenvatting van de ingediende en aangenomen moties.

Positie van zzp'ers op de arbeidsmarkt
Het kabinet heeft de regering gevraagd per direct een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) in te stellen naar de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt. Het streven moet zijn dat zzp’ers niet tussen wal en schip van wet- en regelgeving vallen.

Kamer kritisch over Zorgpilot
FNV Zelfstandigen vindt dat de zorgpilot zinvol is voor een deel van de zzp’ers in de zorg, maar het biedt niet voor alle zzp’ers van wie de VAR-wuo is ingetrokken een oplossing. Er is haast geboden bij het vinden van een structurele oplossing. De Kamer deelt deze mening en heeft verzocht om samen met de betrokken partijen onderzoek te doen naar structurele oplossingen, waarbij ook het doorcontracteren naar zzp’ers van zorg in natura mogelijk moet worden. De regering is verzocht om met maximale haast dit onderzoek volledig af te ronden, zodat zo snel mogelijk een structurele oplossing wordt gevonden en geïmplementeerd.

Invoering VAR Webmodule moet zorgvuldiger
Het kabinet wilde de VAR Webmodule invoeren via een fiscale verzamelwet. De Kamer heeft een motie aangenomen die dit wil voorkomen. De VAR Webmodule moet via een losstaande wet worden ingevoerd, zodat de Raad van State kan adviseren en de Kamer erover kan debatteren. FNV Zelfstandigen is blij dat de motie is aangenomen. De VAR Webmodule heeft zeer verstrekkende gevolgen voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Er is al veel kritiek geuit op de plannen van het kabinet, niet alleen door FNV Zelfstandigen, maar ook door gezaghebbende organisaties zoals ACTAL. Zorgvuldigheid is daarom erg belangrijk.

Structurele oplossing
De zorgpilot is verruimd met 1200 extra plaatsen. Geconstateerd is dat veel zzp’ers geen gebruik zullen maken van de pilot. Het blijft nog voor velen onduidelijk wanneer ze kwalificeren voor een VAR-wuo. Voor 30 juni wil de Kamer duidelijke en eenduidige informatie van de regering ontvangen over de wijze waarop zij weer aan het werk kunnen gaan. In het najaar wil de Kamer een rapportage van de regering hoeveel van de 1200 mensen die nu een VAR-loon hebben gekregen, met een VAR-wuo deelneemt aan de zorgpilot.

Helderheid en spoed
Het kabinet wil helderheid en transparantie over de positie van zzp’ers in de economie, op de arbeidsmarkt en ten opzichte van het sociale stelsel. In het kader van de hervorming van de VAR, moet de regering het verschil tussen type arbeidsrelaties met spoed verduidelijken.

Lobby werkt!
FNV Zelfstandigen is blij met het feit dat de vele lobby-werkzaamheden zijn vruchten aan het afwerpen is. Door het aannemen van de moties wordt de druk weer opgevoerd op de beleidsbepalers om duidelijkheid te verschaffen richting zzp’ers.

> Brief FNV Zelfstandigen aan de Tweede Kamer
> Informatie pilot zzp'ers in de zorg (interne link)
> Informatie over VAR en het onderwijs (interne link)