FNV ZZP

Btw-vrij werken voor anesthesiemedewerker en operatieassistent

Laatste update: 18 april 2016

Goed nieuws voor zzp’ers met ziekenhuis als opdrachtgever

Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad twee belangrijke uitspraken gedaan voor zzp’ers die zichzelf verhuren aan ziekenhuizen. Het ging om de vraag of een anesthesiemedewerker en een operatieassistent met of zonder btw moesten factureren wanneer zij een opdracht voor een ziekenhuis deden. De belastinginspecteur was van mening dat er wel btw gefactureerd moest worden. De zzp’ers waren het hier niet mee eens en hebben dit standpunt aangevochten.

Standpunt Belastingdienst
De zzp’ers werkten vanuit eenmanszaak of maatschap voor verschillende ziekenhuizen op basis van een overeenkomst van opdracht. Zij lieten zich per uur betalen. De werkzaamheden bestonden uit het assisteren bij operaties.

Volgens de belastinginspecteur was de dienst die de zzp’ers leverden, niet het verlenen van medische zorg, maar het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Als argument werd hierbij ook nog aangevoerd dat er sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie met uitzendbureaus die operatieassistenten en anesthesieverpleegkundigen uitzenden.

Standpunt Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelde echter dat er wel sprake is van het verlenen van medische verzorging. Medische verzorging is een dienst die vrijgesteld is van btw.

Verder oordeelde de Hoge Raad dat het niet uitmaakte dat de anesthesieverpleegkundige en operatieassistent onder leiding en eindverantwoordelijkheid van een anesthesioloog of chirurg van het ziekenhuis werkten en ook niet dat de eindverantwoordelijkheid voor de medische behandeling berustte bij deze specialisten of dat instructies van hen moesten worden opgevolgd.

Dat de in het ziekenhuis geldende regels moeten worden gevolgd en dat er, behalve in geval van eigen opzet of bewuste roekeloosheid, geen aansprakelijkheid bestaat voor schade die voortvloeit uit het verrichten van de werkzaamheden, doet evenmin eraan af dat deze diensten zijn vrijgesteld van btw.

Gevolgen voor ander zzp’ers in de zorg
De uitspraken van de Hoge Raad zijn positief voor veel andere zzp’ers die zich laten inhuren door ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Er is nu eindelijk een einde gekomen aan de vraag of zij met of zonder btw moeten factureren.

Op andere zzp’ers in de zorg, zoals niet-BIG geregistreerde psychologen en complementair geneeskundigen heeft deze uitspraak geen effect. Bij deze groep speelt niet de vraag of er sprake is van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten of het geven van zorg. Maar voor deze groepen heeft de wetgever uitgemaakt dat er geen sprake is van het verlenen van medische verzorging in de zin van artikel 132, lid 1 aanhef en onder letters b en c van de btw-richtlijn 2006.

Alleen medische verzorging die onder dit wetsartikel valt, mag btw-vrij geleverd worden.