FNV ZZP

Snel duidelijkheid verwacht over inzet zzp’ers in onderwijs

Laatste update: 18 april 2016

Snel duidelijkheid verwacht over inzet zzp’ers in onderwijs

Besluiten hogescholen zzp-stop voorbarig
Sinds oktober 2013 is FNV Zelfstandigen in gesprek met de Belastingdienst, brancheorganisaties uit het onderwijs en PZO over de inzet van zzp’ers in het onderwijs. Doel van deze gesprekken is onzekerheid verminderen door het samen (fiscaal) duiden van een aantal arbeidsrelaties in de onderwijssector.

De afgelopen maanden hebben we in kaart gebracht op welke wijze en wat voor soort opdrachten zzp'ers in het onderwijs ingehuurd worden. Vervolgens kunnen op basis van wetgeving en rechtspraak criteria vastgesteld worden over de inzet van zzp'ers in het onderwijs. Omstandigheden die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld: wie onderhoudt het contact met de leerlingen/cursisten, wie bepaalt de inhoud van de lesstof, wie maakt het rooster, wat is de omvang en duur van de opdracht?

FNV Zelfstandigen verwacht dat deze afspraken meer duidelijkheid zullen scheppen. Het is helaas niet uit te sluiten dat een deel van de docenten die nu als zzp'er ingehuurd wordt, op zoek zal moeten naar andersoortige opdrachten. Dit zal vooral gelden voor docenten die langdurig meedraaien in het reguliere rooster, niet zelf de inhoud van de lessen bepalen en niet eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit. Dit heeft alles te maken met de huidige definitie van werknemer en de criteria die het fiscaal recht aan het ondernemerschap stelt.

Voor zzp’ers die slechts een klein deel van hun omzet uit het docentschap halen, biedt de absorptietheorie wellicht uitkomst. Dit is een regeling die ietwat in de vergetelheid is geraakt en de mogelijkheid biedt om loon uit (fictief) dienstverband op te tellen bij de winst uit onderneming, zodat men het voordeel van de fiscale faciliteiten behoudt.

FNV Zelfstandigen zet zich in voor innovatie van de arbeidsmarkt en wil dat wet- en regelgeving past bij de manier waarop zzp'ers die hun kennis en kunde verhuren. Regels moeten passen bij de manier waarop de zogenoemde nieuwe werkenden willen werken. Er is nog een lange weg te gaan voordat bijvoorbeeld het criterium van een gezagsrelatie is gemoderniseerd. Tot die tijd werken wij graag mee aan overleggen zoals het overleg in de onderwijssector, omdat we daarmee een korte termijn oplossing kunnen bewerkstelligen.

Helaas zijn er onderwijsinstellingen die zzp'ers niet langer willen inzetten en zzp'ers laten werken via een uitzendbureau of een arbeidsovereenkomst op oproepbasis. FNV Zelfstandigen vindt dit veel te voorbarig en roept de onderwijsinstellingen op om de bestaande contracten ongemoeid te laten. Wij hebben contact gezocht met deze onderwijsinstellingen en gaan met hen in gesprek.