FNV ZZP

Leden FNV Zelfstandigen weinig last van en bloc premieverhogingen AOV

Laatste update: 18 april 2016

Leden FNV Zelfstandigen weinig last van en bloc premieverhogingen AOV

In de media is veel te doen geweest over het gemak waarmee sommige verzekeraars gebruik maken van de en bloc clausule van een AOV om de premie tussentijds te verhogen. Soms heel fors: verhogingen kunnen zich opstapelen tot maar liefst 72 procent. FNV Zelfstandigen biedt haar leden korting op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Zilveren Kruis Achmea (ZKA) en Movir. Met Zilveren Kruis hebben we een aantal gesprekken gevoerd over de en bloc clausule.

Zilveren Kruis
Sinds het aangaan van de samenwerking met FNV Zelfstandigen heeft Zilveren Kruis de premie een aantal keer tussentijds verhoogd. ZKA heeft tegenover FNV Zelfstandigen verklaard dat er alleen in 2013 premieverhogingen zijn geweest. Deze zijn niet gestapeld en het zou gaan om eenmalige premieverhogingen. Verder zijn de verhogingen toegepast op iedereen in de betreffende sector. De verzekeraar benadrukte dat de premieverhoging niet lichtvaardig is gebeurd en alleen in sectoren waar het echt nodig was gegeven de schadelastontwikkeling. De premieverhogingen varieerden van 1 procent in horeca tot 20 procent voor zware beroepen in de bouw. 8 procent van alle leden van FNV Zelfstandigen heeft te maken gekregen met een premieverhoging. Ruim een derde van deze groep kreeg de premieverhoging op de contractvervaldatum, het overige deel tussentijds.

Achmea
Achmea zegt over verhogingen: “We hebben de afgelopen jaren voor verschillende beroepsgroepen de premies van AOV verhoogd en verlaagd. Dit is gebeurd als de ontwikkeling van de uitkeringen voor deze beroepsgroepen daartoe aanleiding gaven. Als regel voeren we de aanpassingen door wanneer de contractstermijn is afgelopen. We volgen de ontwikkelingen in maatschappelijke discussies en evalueren ons beleid. Er zijn op dit moment geen plannen voor het terugdraaien van premieverhogingen.”

Hoewel we verheugd zijn dat de premieverhogingen van de verzekeraars waar wij mee samenwerken, lijken mee te vallen ten opzichte van andere maatschappijen, is de kous voor ons hiermee nog niet af. De vraag blijft immers of de en bloc clausule ervoor bedoeld is eenzijdig tussentijdse premieverhogingen door te voeren. Wij blijven in nauw overleg met onze samenwerkingspartners.

Vragen of ervaringen die u wilt delen? Neem contact op! communicatie@fnvzzp.nl.