FNV ZZP

Informatie pilot zzp'ers in de zorg

Laatste update: 18 april 2016

Informatie pilot zzp'ers in de zorg

De pilot voor zzp'ers in de thuiszorg wordt uitgebreid met ongeveer 1200 zzp’ers. Alle ongeveer 1200 zzp’ers die problemen hebben met hun VAR WUO krijgen een dezer dagen een brief van de Belastingdienst met informatie over de pilot. De uiterste deadline om aan te melden is 1 juli 2014.

Wat kunt u verwachten en wat kunt u doen?
Veel zzp'ers in de zorg werken via bemiddelingsbureaus of thuiszorginstellingen. Volgens de Belastingdienst is deze vorm van doorcontractering niet mogelijk en daarom is een groot aantal zzp’ers hun VAR WUO kwijtgeraakt.

Als snelle oplossing wordt nu uitbreiding van de pilot voorgesteld. In de pilot kunnen zzp'ers rechtstreeks contracteren via een zorgkantoor. In de brief van de Belastingdienst zal meer informatie staan.

U kunt nu al een aantal dingen doen:
Een nieuwe VAR WUO aanvragen met in de omschrijving van uw werkzaamheden de opmerking dat u mee wilt doen met de pilot.
De procedure starten om het Keurmerk ZZP’ers Thuiszorg te krijgen. Dit is het keurmerk dat de zorgkantoren verplicht stellen voor deelnemers aan de pilot. Er is ook een vrijwillig keurmerk, maar dat volstaat niet voor de pilot. Alle informatie vindt u op www.mijnkeurmerk.nl
Door deelname aan de pilot, contracteert u rechtstreeks met het zorgkantoor en niet meer via de thuiszorgorganisaties waar u nu een overeenkomst mee heeft.
Wij adviseren u om contact op te nemen met uw bureaus en te regelen dat u uw bestaande cliënten kunt meenemen. Helaas merken we nu al dat niet alle bureaus even bereidwillig zijn en dat sommigen niet willen dat u uw eigen cliënten meeneemt naar de pilot.
Tot slot is het verstandig om nu al een plan te maken voor uw acquisitie. Hoe weten potentiële clienten dat u bestaat en wat u voor hen kunt betekenen? Hoe zorgt u dat huisartsen en anderen naar u gaan doorverwijzen?

Standpunt FNV Zelfstandigen
FNV Zelfstandigen is blij dat het kabinet haar best doet om een snelle oplossing te zoeken voor alle zzp'ers die hun VAR WUO zijn kwijtgeraakt. Wij hebben helaas grote twijfels over de keuze om dit via de pilot en de zorgkantoren te doen.

Veel liever hadden wij gezien dat bestaande contracten ongemoeid gelaten worden. Zo houden zzp'ers hun inkomen en houden clienten hun vaste zorgverleners.

Wij blijven nauwlettend monitoren hoe de pilot verloopt. Uw signalen zijn daarbij van groot belang. Uw goede en slechte ervaringen horen wij graag! U kunt contact met ons opnemen via e-mail: communicatie@fnvzzp.nl.