FNV ZZP

Voorstel constructieve oplossing ZZP Zorg

Laatste update: 18 april 2016

Voorstel constructieve oplossing ZZP Zorg

“Kom tot overgangsmaatregelen die de continuïteit in de zorg borgen en die de individuele zorgverlener een reëel perspectief bieden.” Deze oproep doet FNV Zelfstandigen in een brief aan de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het Algemeen Overleg VAR-problematiek later vandaag.

In de brief stelt FNV Zelfstandigen een stappenplan voor met overgangsmaatregelen: voorkom onevenredige gevolgen voor individuele werkenden, houd focus op gerichte aanpak van schijnconstructies en creëer randvoorwaarden voor juiste transities per 1 januari 2015.

FNV Zelfstandigen heeft al geruime tijd intensief en constructief overlegd met betrokken partijen om te komen tot een werkbare oplossing voor alle betrokkenen. Naar aanleiding van de publicatie in de Volkskrant van 9 april, is de druk verhoogd, doordat vele partijen hun mening via de media kenbaar maakte.

Onze directeur Henk Wesselo, heeft al eerder aangegeven (>interview van 9 april, Radio 1) de aanpak van evidente schijnconstructies te ondersteunen en tegelijkertijd zeer zorgvuldig met de positie van betrokken zelfstandigen om te willen gaan. Immers, veel zorgverleners hebben bewust gekozen voor een zelfstandige positie en willen zo een belangrijke rol vervullen in de zorg. Zij mogen niet plotsklaps inkomen en perspectief verliezen.

In deze lijn hebben wij het overleg voortgezet. De in de brief voorgestelde oplossingsroute is hiervan het resultaat.

> Brief: Voorstel constructieve oplossing schijnzelfstandigheid ZZP Zorg
> Bijlage brief samenwerkende organisaties ZZP Zorg