FNV ZZP

Performance zzp’er transparant via online platform

Laatste update: 18 april 2016

Performance zzp’er transparant via online platform

FNV Zelfstandigen ondersteunt gezond ondernemerschap van zzp'ers. Voor zelfstandige professionals zijn de cruciale elementen in duurzaam succesvol ondernemen je kwalificeren voor nieuwe opdrachten en gericht aandacht besteden aan de eigen professionele ontwikkeling.

Om de leden deze ondersteuning te bieden, is FNV Zelfstandigen een samenwerking aangegaan met TruQu. TruQu biedt professionals een online platform waarop en waarmee zij zichzelf op transparante wijze aan de markt kunnen presenteren.

Bedrijven gebruiken TruQu om de beste mensen te vinden. Opdrachtgevers wordt gevraagd na afloop van een opdracht de prestaties van de professional te beoordelen. Deze beoordeling geeft enerzijds de bevestiging dat de geclaimde vaardigheden en successen ook daadwerkelijk aanwezig zijn; anderzijds geeft deze beoordeling input aan de professional om zichzelf verder te ontwikkelen.

FNV Zelfstandigen biedt haar leden nog twee aanvullende diensten: een benchmark, waarin de beoordelingen van de professional worden vergeleken met andere professionals en een gratis advies voor het optimaliseren van het online profiel. Dit vergroot de profilering en de online vindbaarheid van de zelfstandige.

Met een knipoog naar 1 mei, voor zelfstandigen de dag van “Het Echte Werk”, is deze dienstverlening vanaf heden beschikbaar voor leden van FNV Zelfstandigen. Daarnaast werken TruQu en FNV Zelfstandigen met beroepsverenigingen aan specifieke toepassingen voor diverse beroepsgroepen.

TruQu is een innovatieve gratis service voor professionals waarmee zij hun marktwaarde beter gevalideerd kunnen aantonen. Anders dan bij LinkedIn, biedt de vergelijkingssite van TruQu diepgang in de kwalitatieve beoordelingen.

> ZZP Aanbod leden FNV Zelfstandigen en TruQu
> TruQu, bedrijfsinformatie