FNV ZZP

FNV Zelfstandigen: Belastingdienst blijft zzp'ers in zorg dwarszitten

Laatste update: 18 april 2016

FNV Zelfstandigen: Belastingdienst blijft zzp'ers in zorg dwarszitten

FNV Zelfstandigen vindt de beantwoording van de gestelde Kamervragen over de VAR voor zzp’ers veel te kort door de bocht en niet objectief.

Leden van FNV Zelfstandigen hebben van hun passie hun bedrijf gemaakt. In de zorg verlenen zij zinvol werk en dat zij nu worden gekwalificeerd als schijnzelfstandigen en worden beticht van oneerlijke concurrentie, is een belediging. De zzp’ers werkzaam in de zorg doen hun best zich aan alle regels en vereisten te houden.

FNV Zelfstandigen is van mening dat zzp’ers in de thuiszorg wel degelijk aan de slag kunnen, rechtstreeks of via een bemiddelingsbureau of zorginstelling, gezien de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden dat niet genoemd wordt in de brief. Tevens is er momenteel een pilot gaande waarbij zzp’ers rechtstreeks kunnen contracteren bij het zorgkantoor.

Zzp’ers onmisbaar en noodzakelijk
Het ministerie van VWS zegt voorstander te zijn van kleinschalige, cliëntgerichte en innovatieve zorg met lage overheadkosten. Zzp’ ers zijn bij uitstek in staat zorg op deze manier te leveren. Inzet van zzp’ers is onmisbaar bij de bezuinigingen die VWS moet doorvoeren.

FNV Zelfstandigen stuurt aan op een onderzoek naar het nut en de noodzaak van zzp’ers in de zorg. Op dit moment is er sprake van willekeur welke zzp'ers wel of niet worden aangepakt. Ook moet er op korte termijn een oplossing komen zodat zzp'ers kunnen blijven werken en cliënten hun vaste zorgverlener kunnen behouden.

FNV Zelfstandigen twijfelt aan de voorgestelde pilot en stelt voor een overgangsperiode in te lassen. In deze periode kan FNV Zelfstandigen overleggen met ministeries en andere belangenbehartigers. In de onderwijssector gebeurt dit al op constructieve wijze.