FNV ZZP

Privacy zzp’ers geschonden

Laatste update: 18 april 2016

92 procent van de zzp’ers vindt koppeling BSN en btw-nummer groot probleem

92 procent van de zzp’ers oordeelt dat de koppeling van het burgerservicenummer (BSN) aan het btw-nummer hun privacy schendt. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van de zelfstandig ondernemer.

Door de koppeling van het BSN aan het btw-nummer neemt de kans op identiteitsfraude toe. 7 procent van de ondervraagden heeft reeds te maken gehad met identiteitsfraude, waarbij 20 procent aangeeft dat dit door de koppeling van het btw-nummer en BSN gebeurde. Het btw-nummer van de zzp’er is gelijk aan hun BSN. Aangezien zzp’ers verplicht zijn hun btw-nummer te vermelden op hun website en facturen, is daarmee automatisch hun BSN ook bekend.

Bas Thijs, lid van FNV Zelfstandigen, probeert al twee jaar het BSN en btw-nummer losgekoppeld te krijgen. Hij vond uiteindelijk gehoor bij PvdA Kamerlid Astrid Oosenbrug. Deze winter nam de Tweede Kamer unaniem de motie Oosenbrug aan, waarin de Kamer de regering vraagt om BSN en btw-nummer van elkaar te scheiden. Bas Thijs zegt hierover: “Als ik je BSN ken, is het een koud kunstje om op jouw naam leningen af te sluiten, spullen te bestellen of zelfs een misdrijf te begaan. Er is geen enkele reden te bedenken waarom het BSN en btw-nummer uit hetzelfde nummer moeten bestaan. Toen de motie Oosenbrug was aangenomen, hoopte ik dat het snel geregeld zou zijn. Helaas heeft de vorige staatssecretaris laten weten dat hij de huidige situatie in stand wil laten. Dit onderzoek van FNV Zelfstandigen geeft onomstotelijk aan dat zzp’ers de koppeling als een groot probleem beschouwen. Een uitkomst die de nieuwe staatssecretaris niet naast zich neer kan leggen.”

Josien van Breda van FNV Zelfstandigen: “Wij ontvangen regelmatig signalen dat onze leden zich in hun privacy aangetast voelen. Identiteitsfraude is niet alleen een bedrijfsrisico, maar kan voor het slachtoffer ook ingrijpende en vaak jarenlange persoonlijke gevolgen hebben. Wij vinden het onterecht dat met het btw-nummer ook direct het BSN duidelijk is. Hiermee wordt het risico op misbruik van gegevens verhoogd. De overheid waarschuwt regelmatig voor identiteitsfraude, maar onderneemt geen actie om zzp’ers hierin bij te staan. FNV Zelfstandigen ondersteunt Bas Thijs daarom ook volledig in zijn lobby.”

> Uitslag enquête onderzoek FNVZZP privacy schending zzp'ers.