FNV ZZP

Koppeling BSN en btw-nummer werkt fraude in de hand

Laatste update: 18 april 2016

Koppeling BSN en btw-nummer werkt fraude in de hand

Zzp’ers zijn verplicht hun btw-nummer te vermelden op de website en facturen. Aangezien btw-nummer en BSN voor zelfstandigen gelijk is, is daarmee automatisch hun BSN ook bekend. Deze koppeling werkt fraude in de hand en vergroot de kans op identiteitsfraude.

Volgens voormalig staatssecretaris Weekers komt identiteitsfraude niet op zo'n grote schaal voor dat er maatregelen genomen moeten worden. Hij baseerde zich daarbij op binnengekomen meldingen bij het fraudemeldpunt van de overheid. FNV Zelfstandigen stelt vraagtekens bij het feit dat de staatssecretaris pas maatregelen wil treffen nadat hij signalen krijgt dat er veel misbruik wordt gemaakt van btw-identificatienummers.

FNV Zelfstandigen voerde een onderzoek uit onder zzp'ers. Uit de reacties blijkt dat 92% voorstander is van ontkoppeling en dat 7% wel eens te maken heeft gehad met identiteitsfraude. 20% heeft aangegeven dat dit door de koppeling van het btw-nummer en BSN gebeurde.

> Uitslag enquête onderzoek FNVZZP privacy schending zzp'ers.

 

Meer gerelateerde informatie:

> Motie aangenomen: BTW en BSN ontkoppelen voor zzp'ers
> Privacy zzp'ers geschonden
> NU Zakelijk