FNV ZZP

ZZP Denktank

Laatste update: 18 april 2016

ZZP'ers en wetenschappers behandelen relevante ondernemersvraagstukken

Tussen 2000-2012 is een duidelijke stijging te zien in het aantal zzp'ers: van 6,4% naar 10,2% en daar komen dagelijks nieuwe zelfstandig ondernemers bij. Hierdoor verandert de arbeidsmarkt ingrijpend. Dat brengt nieuwe vragen met zich mee, bijvoorbeeld rond sociale zekerheid, fiscaliteit en ondernemerschapbeleid. Wij zijn van mening dat zzp’ers momenteel te weinig worden betrokken bij veel lopende discussies.

Er wordt vooral óver in plaats van mét zzp'ers gediscussieerd als het gaat om de rol van het kleinschalig ondernemerschap in Nederland, daarom is de ZZP Denktank gelanceerd voor en door zzp'ers.

De ZZP Denktank bestaat uit zzp'ers en wetenschappers. De denktankleden worden regelmatig gevraagd naar hun opvattingen ten aanzien van diverse thema's. De bevindingen worden via vermeldingen op websites, persberichten en als handzame factsheets toegezonden aan beleidsmakers, die zich bezighouden met de positie van zzp'ers.

Het eerste resultaat kunt u lezen in factsheet-01 "Scholingsvraagstuk" via deze link:
> ZZP Denktank Scholingsvraagstuk

Het tweede resultaat kunt u lezen in factsheet-02 "Samenwerking" via deze link:
> ZZP Denktank Samenwerking

Heeft u vragen omtrent de ZZP Denktank, of wilt u mee praten stuur dan een mail naar: zzpdenktank@fnvzzp.nl.