FNV ZZP

Stop de heksenjacht op ZZP in Zorgsector

Laatste update: 18 april 2016

Stop de heksenjacht op ZZP in Zorgsector

80.000 zelfstandigen in de zorgsector worden sinds oktober 2013 door de Belastingdienst uitgesloten van mogelijkheden om hun dienstverlening te kunnen uitoefenen. FNV Zelfstandigen en Stichting ZZP Nederland hebben inmiddels een afspraak gemaakt met diverse Kamerleden om in samenwerking te zorgen voor een snelle oplossing.

Om onze argumenten kracht bij te zetten en draagvlak te creëren voor de Kamerleden vragen wij iedere zzp'er in de zorg om onderstaande petitie te tekenen.

> teken de petitie: Stop heksenjacht ZZP in Zorgsector

Achtergrondinformatie
Sinds oktober 2013 weigert de Belastingdienst vrijwel iedere zelfstandige in de zorg de benodigde VAR-WUO. Hierdoor worden de overeenkomsten die zzp'ers dreigen in bijna alle gevallen beschouwd als een loondienstverband. De vele bezwaarschriften die door de zzp'ers zijn ingediend worden even massaal afgewezen. De Belastingdienst hanteert het standpunt dat zorg niet kan worden verleend door zelfstandigen via bemiddeling of tussenkomst zorginstelling. Ondertussen zitten veel zzp'ers zonder opdrachten omdat men geen VAR-WUO kan overleggen worden ze niet meer ingehuurd voor opdrachten.

Eisen richting politiek en overheid
Wij vinden de argumenten die de Belastingdienst hanteert onacceptabel en eisen dat de VAR-WUO die eerder verstrekt werd weer aan de zelfstandigen af te geven. Daarnaast willen we zorgen voor een gelijk speelveld tussen zzp'ers en zorginstellingen waarbij de kostenverhogende bemiddeling aan banden wordt gelegd. Hiertoe moet de mogelijkheid om rechtstreeks zzp'ers in te huren verruimd worden zodat er rechtstreeks gecontracteerd kan worden tussen patiënt en zorgverlener.

FNV Zelfstandigen en Stichting ZZP Nederland willen graag meewerken op het bestrijden van schijnconstructies, zorgfraude, malafide bemiddelaars, payrolconstructies etc. om zo te komen tot lagere zorgkosten en een betere dienstverlening. Maar de heksenjacht die nu die de vakmensen in de zorg fataal dreigt te worden moeten we samen bestrijden.

> Geef de ZZP’ers in de zorg uw steun en onderteken s.v.p. de petitie