FNV ZZP

FNV Zelfstandigen stelt Henk Wesselo als directeur aan

Laatste update: 18 april 2016

FNV Zelfstandigen stelt Henk Wesselo als directeur aan

FNV Zelfstandigen heeft Henk Wesselo aangesteld als directeur ad interim. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de positionering van FNV Zelfstandigen en de uitbouw van de dienstverlening aan zzp’ers. Henk Wesselo vervangt Linde Gonggrijp, die medio maart start als directeur Regionale Relaties Noordwest Nederland bij de Kamer van Koophandel.

Zelf een zzp'er
Henk Wesselo heeft als zelfstandig ondernemer diverse directiefuncties in de zakelijke dienstverlening op interim-basis vervuld; daarnaast heeft hij niet alleen ondernemingen (variërend van 5 tot 5000 medewerkers), maar ook zowel werkgeversorganisaties als vakorganisaties geadviseerd op het gebied van strategie, HR en sociale innovatie. Daarvoor heeft hij diverse managementrollen vervuld bij Capgemini, waaronder die van directeur Strategie en HR.

Henk over zijn commitment aan FNV Zelfstandigen: “In de afgelopen 15 jaar heeft de zzp’er een vanzelfsprekende en onmisbare positie op de arbeidsmarkt verworven. Daarin heeft FNV Zelfstandigen een belangrijke rol gespeeld. Hoogwaardige expertise, een eigen koers én een sterk vermogen tot samenwerken zijn daarin doorslaggevend geweest.

Duurzaam flexibel
Nu breekt er een volgende fase aan: de maatschappelijke discussie over de hervorming van de arbeidsmarkt is direct verbonden met een agenda voor economische groei, de FNV is volop in beweging en last but not least: zzp’ers zoeken actief naar zowel nieuwe vormen van samenwerking als naar handzame faciliteiten. Ik zie het als een professionele missie om samen met de leden en experts van FNV Zelfstandigen vorm te geven aan het nieuwe toekomstperspectief van de vereniging en haar leden; tegelijkertijd zie ik het als een persoonlijke missie om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan een arbeidsmarkt die we oprecht “duurzaam flexibel” mogen noemen.”

Hannie Stuurman, voorzitter Raad van Beheer van FNV Zelfstandigen: “FNV Zelfstandigen gaat een nieuwe periode in waarbij Henk Wesselo de juiste persoon op het juiste moment is. We kijken uit naar deze nieuwe samenwerking.”