FNV ZZP

Meest opvallende veranderingen voor zzp'ers vanaf 2014

Laatste update: 18 april 2016

Meest opvallende veranderingen voor zzp'ers vanaf 2014

FNV Zelfstandigen heeft met de andere ZZP-organisaties voor elkaar gekregen dat de zelfstandigenaftrek in 2014 blijft zoals het was. Er is ook besloten dat in 2014 het verlaagde btw-tarief op onderhoud en renovatie van toepassing blijft. Dat is alvast een goed begin voor de zzp'er in 2014. Maar wat heeft de overheid nog meer voor u in petto?

FNV Zelfstandigen heeft een top 10 gemaakt van de belangrijkste wijzigingen voor zzp'ers.

1. Ondernemerspleinen
Eind vorig jaar hebben veel locaties van de Kamer van Koophandel hun deuren gesloten. De dienstverlening gebeurt voortaan vooral digitaal. De publiek toegankelijke informatie voor ondernemers is te vinden op www.ondernemersplein.nl. Zoekt u advies, een webinar, wilt u uw inschrijving wijzigen, een exportdocument aanvragen of het Handelsregister inzien voor informatie over een opdrachtgever, ga dan naar www.kvk.nl.

2. Einde product- en bedrijfschappen
Per 1 januari 2014 bestaan de product- en bedrijfschappen niet meer. Hiermee is ook een einde gekomen aan de (verplichte) jaarlijkse heffing, dat goed nieuws is. Maar met het verdwijnen van de schappen, is ook de rol van voorlichting en ondersteuning verdwenen.

FNV Zelfstandigen is bezorgd over de gevolgen die dit heeft voor een aantal specifieke beroepen nu deze vakmensen niet meer vertegenwoordigd worden. Daarom zijn wij met verschillende organisaties in overleg over hoe het belang van deze vakmensen voor de economie zichtbaar blijft en hun belangen optimaal behartigd worden.

3. SEPA/IBAN
De SEPA-regels zullen per 1 februari 2014 in werking treden. Dat betekent dat u bij al uw betalingen het nieuwe, langere rekeningnummer moet gebruiken. Naast het langere bankrekeningnummer, zijn er meer wijzigingen. Het afgeven van een telefonische machtiging is niet meer mogelijk, de consument wordt beter beschermd en als u zelf geld incasseert via een automatische incasso bij uw klanten, moet u vooraf melden wanneer u gaat afschrijven.

> Informatie over SEPA

4. Meer kredietmogelijkheden
De overheid doet haar best om de kredietmogelijkheden voor ondernemers te verruimen. Dit om innovatie en ondernemerschap te blijven stimuleren als de kredietmogelijkheden bij banken tekortschieten. Zo is het nu mogelijk om bij Qredits niet alleen een microkrediet tot € 50.000,-, maar ook een krediet tussen € 50.000,- en € 150.000,- te krijgen. Ook is het innovatiekrediet verruimd.

> Lees meer

5. Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO)
Per 1 januari 2014 is het RKBO officieel gesplitst in twee registers. Meer informatie over de gevolgen van de splitsing leest u hier.

> Informatie splitsing RKBO

6. Uitbreiding provisieverbod
Sinds 1 januari vorig jaar gold er al een provisieverbod voor gecompliceerde financiële producten, zoals arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeringen. Met ingang van dit jaar is dat provisieverbod uitgebreid naar (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening.

7. Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt
De Belastingdienst stopt met het verzenden van de aangiftebrief omzetbelasting. U moet voortaan zelf in de gaten houden dat u op tijd aangifte doet en betaalt. Wel kunt u via het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl regelen dat u een herinnering per e-mail ontvangt.

8. Stamrecht BV
Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om een groot bedrag, bijvoorbeeld een ontslagvergoeding fiscaal gunstig te storten in een stamrecht BV. Dat is jammer, want dit was een fiscaal aantrekkelijke manier om het startkapitaal van een nieuwe onderneming te benutten.

Het kabinet wil ook nog stimuleren dat het kapitaal uit stamrecht BV’s wordt uitgegeven. Daarom is het in 2014 aantrekkelijk om het geld op te nemen. Op het uitgekeerde bedrag betaald u 20% minder belasting. Bijvoorbeeld in plaats van 52% betaalt u 41,6% belasting.

9. Motorrijtuigenbelasting
Het loont om een zuinige auto aan te schaffen of al te hebben. Tot 1 januari 2015 betaalt u geen motorrijtuigenbelasting voor personenauto's die per kilometer niet meer dan 50 gram CO2 uitstoten. Het gaat hierbij niet alleen om een nieuwe auto’s, maar ook om zuinige auto’s die al voor 1 januari zijn aangeschaft.

10. Indienen Jaarrekening
Dit kan niet meer per e-mail. Het digitaal deponeren van de jaarrekening doet u voortaan met Standard Business Reporting (SBR).