FNV ZZP

Lobbypunt: Privacyrecht zzp'er in het geding?

Laatste update: 18 april 2016

Lobbypunt: Privacyrecht zzp'er in het geding?

Er is veel aandacht voor privacy tussen staat en burger, maar tot nu toe geen tot weinig aandacht voor privacy zzp’er en bedrijven.

FNV Zelfstandigen heeft als een van haar lobbyspeerpunten van 2014 de prioriteit gegeven aan privacy voor zzp'ers. Al jaren wordt de discussie gevoerd dat het btw-nummer losgekoppelt moet worden van het burgerservicenummer omdat dit fraude in de hand werkt.

Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie ingediend dat pleitte voor loskoppeling van het btw-nummer van het burgerservicenummer. De minister heeft daarop in een reactie gezegd dat hij niets met deze motie gaat doen, omdat er in de praktijk geen problemen zouden bestaan.

In navolging op deze reactie vragen wij ons af wat uw mening is. Vul de korte vragenlijst in en laten wij uw antwoorden meenemen naar de minister.

> Vragenlijst (INTERNE LINK)