FNV ZZP

Lobby Agenda 2014

Laatste update: 18 april 2016

Lobby Agenda 2014

We kijken met een goed gevoel terug op 2013. We hebben grote successen behaald: de zelfstandigenaftrek is gebleven en het pensioenfonds voor zzp'ers komt er. We zijn er echter nog lang niet. Zzp'ers worden door de gevestigde orde nog vaak als vreemd en lastig beschouwd. Er is in 2014 nog veel werk aan de winkel om de positie van zzp'ers te verbeteren. Om al onze ambities waar te maken, kunnen wij uw steun goed gebruiken. Steun ons door lid of lobby lid te worden.

Heldenstatus zzp'ers
Zzp'ers nemen de regie in eigen hand, durven risico's te nemen, leveren met hun kennis en vakmanschap een waardevolle bijdrage aan onze economie en zorgen voor de onmisbare flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Zzp'ers verdienen de heldenstatus, alleen heeft nog niet iedereen dit begrepen.

Het idee dat iedereen eigenlijk een vaste baan zou moeten hebben en dat de cao voor iedereen de perfecte plek is, vinden wij achterhaald. Ook vinden we het storend, dat je als zzp'er steeds moet bewijzen dat je wel voldoende ondernemend bent.

Wij vinden dat zzp'ers waardering verdienen voor het feit dat ze investeren in zichzelf en hun bedrijf en dat ze zelf tegenvallers opvangen zonder aanspraak te maken op geld van de overheid. In 2014 willen we het imago van zzp'ers verbeteren. Zzp'ers mogen niet langer worden weggezet als zwakkelingen. Zij zijn de helden van onze arbeidsmarkt!

Stop de jacht op de zzp'er
In 2012 is de jacht op de zzp'er geopend. Maar liefst 1600 extra belastinginspecteurs worden klaargestoomd om zoveel mogelijk zzp'ers te controleren. Welke effecten dit kan hebben ondervonden eind 2013 honderden zzp'ers in de zorgsector die via bemiddelingsbureaus werkten, aan den lijve. Van de ene op de andere dag waren zij hun VAR WUO kwijt. Ook nu voor 2014 weigert de Belastingdienst een VAR WUO af te geven.

FNV Zelfstandigen is geschrokken van de lompheid waarmee de Belastingdienst handhaaft. Niet de bemiddelingsbureaus, maar de zzp’ers zijn de dupe. Ook vinden wij het volstrekt ontoelaatbaar dat zo abrupt een streep wordt gehaald door een situatie die jarenlang is geaccepteerd door de Belastingdienst. Je kunt niet van de ene op de andere dag zeggen dat iemand geen zzp'er is als je deze persoon jarenlang onder dezelfde omstandigheden wel zzp'er genoemd hebt. Een overgangsregeling is wel het minste dat gedaan kan worden.

De jacht op de zzp'er laat zien dat de aanpak van schijnconstructies totaal verkeerd uitpakt. Natuurlijk is FNV Zelfstandigen er voorstander van dat uitbuiting, misstanden en onderbetaling worden aangepakt. Maar nu wordt de aandacht juist gelegd op zzp'ers die een normale omzet kunnen halen. In plaats van schijnconstructies bij de bron aan te pakken, gaat het om het innen van extra belastinginkomsten. En blijft de zzp'er berooid achter.

Vaarwel VAR-webmodule
In 2013 heeft FNV Zelfstandigen getracht een constructieve bijdrage te leveren aan de VAR Webmodule. Helaas hebben we eind vorig jaar moeten besluiten niet langer in gesprek te blijven met de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Economische Zaken.

Het basisidee van de VAR-webmodule is dat de zzp'er en zijn opdrachtgever bij iedere opdracht nagaan of de opdracht niet te veel op een arbeidsovereenkomst lijkt. Alleen bij twee opdrachten - die precies hetzelfde zijn - mag het invullen een keer worden over geslagen. Dit straalt zoveel wantrouwen uit: de zzp'er moet nu keer op keer bewijzen dat hij of zij ondernemer is. Daarnaast zal de administratie van het invullen en bijhouden ook veel meer tijd kosten voor de zzp'er en opdrachtgever. Bedrijven zullen afzien van het inhuren van zzp'ers of risico's willen vermijden, waardoor er weer nieuwe bemiddelingsbureaus zullen ontstaan, met de daaraan verbonden extra kosten.

Daar komt nog bij dat de vragen die het Ministerie van Financiën heeft geformuleerd zo strikt zijn dat veel mensen die zonder problemen een VAR WUO ontvangen, nu met de nieuwe module een VAR Loon of VAR Resultaat Overige Werkzaamheden krijgen. Zij zullen allemaal bezwaar aantekenen en zo nodig naar de rechter stappen. Een groot punt van zorg is hierbij dat de Belastingdienst al snel zal oordelen dat er sprake is van het werken onder leiding en toezicht ofwel een gezagsverhouding. Werken in een vastgesteld rooster, kan volgens de Belastingdienst eigenlijk nooit door zzp'ers gedaan worden. Dit leidt sinds eind 2013 al tot grote problemen in onderwijs en zorg.

Onze juristen zijn al voorbereid op een stroom aan bezwaarschriften. Namens onze leden zullen zij de vele bezwaarschriften indienen en zo nodig tot aan de hoogste rechter toe door procederen. Een goede reden om lid te worden of te blijven!

De aanpak van schijnconstructies en het onjuiste gebruik van de VAR staan hoog op de agenda van bewindspersonen Asscher en Weekers. FNV Zelfstandigen vindt dat uitbuiting en misbruik van het ondernemerschap tegengegaan moet worden. Wij vinden dat een computersysteem, zoals de VAR Webmodule, dit brede maatschappelijke probleem nooit zal oplossen. Het kabinet verwacht wonderen van de VAR Webmodule en wonderen bestaan niet.

Aandacht voor ambacht
Van sommige dingen merk je pas dat iets er was, als het er niet meer is. Dat dreigt ook voor een groot aantal beroepen en specialismes in de ambachtseconomie. Deze ambachten vormen nauwelijks zichtbare, maar onmisbare schakels in onze economie. In deze ambachten zijn veel zzp'ers werkzaam.

Met het opheffen van de bedrijfs- en productschappen zijn deze zelfstandig ondernemers hun stem kwijt geraakt. Om te voorkomen dat de zzp'ers in de ambachtseconomie hierdoor gedupeerd raken, wil FNV Zelfstandigen in 2014 samen met andere organisaties bespreken hoe we de belangen van de ambachtslieden het beste kunnen vertegenwoordigen. Voor ons is van belang dat (financiële) steun van de overheid niet alleen naar de grote bedrijven en belangenbehartigers gaat, maar ook naar de kleine. Wij willen deze zzp'ers een gezicht en een stem geven.

Prioriteit voor Privacy
Bij eenmanszaken is het btw-nummer gelijk aan het burgerservicenummer. Opdrachtgevers moeten een kopie van het identiteitsbewijs bewaren. Het huisadres is vaak gelijk aan het bedrijfsadres. Deze combinatie van factoren vergroot het risico op identiteitsfraude en schending van de privacy aanzienlijk. FNV Zelfstandigen wil in 2014 bereiken dat de privacy van zzp'ers beter beschermd wordt en dat het btw-nummer niet meer gebaseerd wordt op het burgerservicenummer.

Goed opdrachtgeverschap
FNV Zelfstandigen en AWVN hebben zich in 2013 gebogen over de vraag hoe een duurzame relatie tussen opdrachtgever en zzp'er eruit ziet. Volgens ons is dit een relatie die wederkerig is en waarin opdrachtgever en opdrachtnemer elkaars ondernemerschap versterken. Dit kan als de bedrijven zzp'ers niet alleen inkopen op prijs, maar ook met het oog op duurzame kwaliteit inhuren. Intensieve samenwerking tussen Inkoop en HRM brengt dit binnen handbereik. Wat dan ontstaat is ruimte voor onderhandeling. De opdrachtnemer kan zich individueel profileren en mede vormgeven aan de samenwerking.

Goed opdrachtgeverschap is een concept in ontwikkeling. FNV Zelfstandigen en AWVN gaan in 2014 daar samen mee aan de slag!

ZZP Pensioen komt er
Eind 2013 heeft het kabinet bekend gemaakt dat er een pensioenregeling voor zzp'ers in de derde pijler komt. FNV Zelfstandigen zal in 2014 de puntjes op de i zetten van de nieuwe regelgeving. Bijvoorbeeld door het uitwerken van regels hoe het opgebouwde pensioen beschermd wordt bij dreigende bijstand.

Verder werken wij druk aan het opzetten van een pensioeninstelling, waarbij de volgende uitgangspunten leidend zijn:

  • pensioen voor en door zzp'ers;
  • transparant;
  • flexibel;
  • met lage uitvoeringskosten.

Ondernemende onderwijzers
Een sector die veel aandacht van ons krijgt in 2014 is de beroepensector onderwijs. Ten eerste willen we in 2014 duidelijkheid krijgen over de verschillende definities van algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs, taalonderwijs en overige vormen. Dit is van belang omdat het soort onderwijs dat de zzp'er levert, bepaalt of er wel of geen btw gefactureerd moet worden.

Ten tweede zet FNV Zelfstandigen zich in voor meer duidelijkheid over de VAR. In de onderwijsbranche is veel onrust ontstaan bij zzp'ers en onderwijsaanbieders, omdat de Belastingdienst na controle erg weinig ruimte liet voor zzp'ers in het onderwijs. Wij willen bereiken dat er meer duidelijkheid komt voor docenten, waardoor zij een steviger onderhandelingspositie hebben richting opdrachtgever.

Tot slot, het CRKBO bestaat in 2014 alweer vier jaar. Over een jaar zullen de meeste docenten opnieuw een audit moeten doen, omdat deze vijf jaar geldig is. Een goed moment om het CRKBO te evalueren en in te zetten op een lagere prijs van de instellingsaudit. Zeker als het om een verlenging van de bestaande inschrijving gaat.

Ruimte voor zorgondernemers
FNV Zelfstandigen wil dat zzp'ers in de zorg meer ruimte krijgen voor ondernemerschap. Iedereen vindt dat de zorg efficiënter, meer klantgericht en innovatiever moet worden. Iedereen wil dat het geld zoveel mogelijk aan zorg wordt besteed en niet aan dure gebouwen en overbetaalde managers. Zzp'ers in de zorg doen dit en kunnen dit. Helaas is er, met name door de fiscale regels, te weinig ruimte voor ondernemerschap en moeten mensen noodgedwongen hun bedrijf beëindigen. FNV Zelfstandigen werkt hard aan een krachtige lobby en het voeren van gerechtelijke procedures.

Flex floreert
De zelfstandigenaftrek hebben we gelukkig weten te behouden. De discussie over de toekomst van de zelfstandigenaftrek laat goed zien dat de manier waarop we de arbeidsmarkt hebben georganiseerd in de afgelopen decennia, niet meer past bij de manier waarop mensen werken en willen werken.

Het verschil tussen loondienst en zelfstandig ondernemerschap is te groot, waardoor er teveel mensen tegen hun wens richting ondernemerschap of juist in een arbeidsovereenkomst geduwd worden. Dit probleem is niet eenvoudig op te lossen, maar wij geloven erin dat regels zich moeten aanpassen aan de mens en niet andersom. In 2014 gaan we door met onze lobby voor het afschaffen van ouderwetse regeltjes en tegen de stroming in dat een vaste aanstelling de norm zou moeten zijn.