FNV ZZP

Het achtpunten lobbyplan van FNV Zelfstandigen

Laatste update: 18 april 2016

Veranderende arbeidsmarkt vraagt om actiepunten

FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zzp’ers, ziet door de toename van zzp’ers dat de arbeidsmarkt steeds meer verandert. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat in 2013 welgeteld 150.263 personen een onderneming zijn gestart, waarvan 94 procent als zzp’er. FNV Zelfstandigen vindt dat deze cijfers bewijzen dat zzp’ers in toenemende mate een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en zorgen voor de noodzakelijke flexibiliteit.

Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen: “Wij kijken tevreden terug op 2013. We hebben veel voor zzp’ers kunnen betekenen; zo is de zelfstandigenaftrek gebleven en komt het pensioen voor zzp’ers eraan. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Meer dan ooit willen we ons blijven inzetten voor de zaken waar de zzp’er behoefte aan heeft. Zo willen we bijvoorbeeld fiscale regels verruimen voor ondernemers in de zorg en het onderwijs, zodat er meer ruimte is voor ondernemerschap. Voor het komende jaar hebben we een achtpuntenlobbyplan opgesteld.”

1. Pensioen
FNV Zelfstandigen zet in 2014 de laatste stappen voor de nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld door het uitwerken van regels hoe het opgebouwde pensioen beschermd wordt als zzp’ers in de bijstand komen. FNV Zelfstandigen is daarnaast druk bezig met het opzetten van een pensioeninstelling.

2. VAR-WUO
Na een controle van de Belastingdienst waren honderden zzp’ers van de éne op de andere dag hun VAR-WUO kwijt. De Belastingdienst weigert ook in 2014 een VAR-WUO aan zelfstandigen in de zorg uit te geven, FNV Zelfstandigen pleit voor een overgangsregeling, zodat zzp’ers niet van de éne op de andere dag hun VAR-WUO kwijtraken.

3. VAR Webmodule
FNV Zelfstandigen vindt dat de VAR Webmodule niet de oplossing is om zzp’ers te steunen bij innovatief ondernemerschap en richt haar pijlen op andere manieren.

4. Ambacht
FNV Zelfstandigen zet zich in 2014 met andere organisaties extra in voor de belangen van ambachtslieden. Het doel is dat de (financiële) steun van de overheid ook naar kleine bedrijven en belangenbehartigers gaat.

5. Privacy
FNV Zelfstandigen wil in 2014 bereiken dat de privacy van de zzp’er beter beschermd wordt en dat het btw-nummer niet meer gebaseerd wordt op hun burgerservicenummer.

6. Onderwijs
Onderwijs heeft de aandacht van FNV Zelfstandigen dit jaar. Na een toename van het aantal controles is in de branche veel onrust. Instellingen zijn terughoudend met het inhuren van zelfstandigen. De inzet van FNV Zelfstandigen zorgt voor meer duidelijkheid in de branche. Ook blijft de zzp-organisatie zich inzetten voor lagere kosten van het CRKBO, een verplicht register voor zzp’ers die btw-vrij beroepsonderwijs willen geven.

7. Zorg
FNV Zelfstandigen wil de fiscale regels voor zzp’ers in de zorg vereenvoudigen zodat ze meer ruimte krijgen voor ondernemerschap. Handhaving moet zich richten op bemiddelingsbureaus en niet op zzp’ers. Ook pleit FNV Zelfstandigen voor een overgangsperiode zodat zzp’ers en bureaus hun werkwijze kunnen aanpassen.

8. Flex floreert
De manier waarop de arbeidsmarkt decennia geleden is opgesteld, past niet meer bij de manier waarop mensen nu (willen) werken. FNV Zelfstandigen wil zich ook in 2014 blijven inzetten voor het aanpassen van de regels waardoor onnodige administratieve rompslomp en regelgeving wordt tegengegaan.