FNV ZZP

ZZP Studiehoek

Laatste update: 18 april 2016

ZZP Studiehoek

In ‘De Studiehoek’ brengen we graag uitkomsten van recente of prikkelende studies over zzp’ers onder uw aandacht. De uitkomsten kunnen voor u als zzp’er waardevol zijn in uw dagelijkse werkpraktijk. Een samenvatting leest u hier.

Global entrepreneurship monitor The Netherlands 2012
Uit het Nederlandse rapport van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), dat door Panteia/EIM is gepubliceerd, blijkt dat het aantal ondernemers in Nederland in 2012 flink gestegen is. Het aantal nieuwe ondernemingen (minder dan 3,5 jaar oud) is vrijwel verdubbeld ten opzichte van 2008. Ook het aantal mensen met de intentie om binnen drie jaar voor zichzelf te beginnen, is bijna verdubbeld ten opzichte van 2008. Zelfstandig ondernemerschap wordt dan ook gezien als een aantrekkelijke carrière keuze, ook al wordt het starten als zelfstandig ondernemer niet als gemakkelijk gezien.

Opvallend hierbij is dat, in internationaal perspectief, Nederland hoger dan gemiddeld scoort op ‘ondernemerschap als aantrekkelijke carrière keuze’, terwijl de score op ‘status toegekend aan ondernemerschap’ een stuk onder het gemiddelde ligt. Het onderzoek laat ook zien dat zelfstandig ondernemers meer tevreden zijn met hun werk dan werknemers. Tevredenheid met werkgerelateerde aspecten zoals autonomie en flexibiliteit in het uitvoeren van het werk dragen hier hoogstwaarschijnlijk positief aan bij.

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) is een onderzoeksprogramma dat tot doel heeft om internationaal vergelijkbare data te verzamelen over ondernemerschap. Vanuit Nederland neemt Panteia / EIM deel aan dit onderzoek.

Onderzoek

Hessels, S.J. A., Van der Zwan, P.W., De Vries, N.E., Hoogendoorn, B. (2013)Global entrepreneurship monitor The Netherlands 2012. Zoetermeer: Panteia.

Laat een reactie achter
Verzend mijn bericht