FNV ZZP

20.000 zzp’ers in de zorg in gevaar

Laatste update: 18 april 2016

FNV Zelfstandigen vreest dat 20.000 zzp’ers werkzaam in de zorg hun VAR-WUO kwijtraken

FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zzp’ers, vreest dat 20.000 zzp’ers in de zorg hun VAR-WUO zullen kwijtraken. De Belastingdienst gaat namelijk door met hun controles bij bemiddelingsbureaus. Momenteel bereidt de Belastingdienst een onderzoek voor bij Privazorg, één van de grootste bemiddelaars in de thuiszorg. Zo verklaarde de Belastingdienst tijdens de zitting eerder deze week bij de voorzieningenrechter in de procedure die FNV Zelfstandigen namens één van haar leden heeft aangespannen.

Een VAR-WUO is een garantie voor een opdrachtgever dat hij geen premie of loonheffingen hoeft te betalen omdat de Belastingdienst de inkomsten van de zzp’er ziet als winst uit onderneming. De reden dat FNV Zelfstandigen een procedure is gestart tegen de Belastingdienst was omdat de Belastingdienst bij een controle bij een bemiddelingsbureau alle VAR-WUO van de zzp’ers die daar waren ingeschreven, heeft ingetrokken. De Belastingdienst was namelijk van mening dat de contracten met het gecontroleerde bemiddelingsbureau arbeidsovereenkomsten waren. Hierdoor raakten de getroffen zzp’ers niet alleen deze opdrachtgever, maar al hun opdrachtgevers kwijt. Tijdens de hoorzitting heeft de Belastingdienst aangegeven door te willen met gaan met deze controles. Ze bereidt momenteel een onderzoek voor bij Privazorg.

Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen: “Wij vinden de aanpak van de Belastingdienst onacceptabel. In de thuiszorg zijn 20.000 zzp’ers werkzaam. De situatie is jarenlang gedoogd, in de afgelopen jaren zijn er niet of nauwelijks controles uitgevoerd. Nu het handhavingsbeleid wordt aangescherpt wordt dit probleem afgeschoven op de zzp’ers en wordt het voortbestaan van hun onderneming op het spel gezet. De consequentie van het intrekken van een VAR-WUO is namelijk vergelijkbaar met dat van ontslag op staande voet: van het éne op het andere moment vallen alle inkomsten weg. Wij vinden dan ook dat niet de zzp’ers maar de bemiddelingsbureaus aangepakt moeten worden. Bovendien worden sommige vormen van zorg, zoals terminale thuiszorg, grotendeels door zzp’ers gedaan. De continuïteit van deze zorg kan niet gewaarborgd worden als de zzp’ers wegvallen. Hiermee worden niet alleen zzp’ers, maar ook hun cliënten gedupeerd. Wij pleiten voor een overgangsperiode van bijvoorbeeld één jaar, zodat zzp’ers en hun opdrachtgevers de kans krijgen om hun werkwijze aan te passen.”