FNV ZZP

Scholing en samenwerking versterkt marktpositie zzp'ers en is goed voor economie

Laatste update: 18 april 2016

Scholing en samenwerking versterkt marktpositie zzp'ers en is goed voor economie

Scholing en samenwerking leidt tot een betere marktpositie, zowel voor de zzp’ers zelf als voor de algehele economie. Dit is een van de eerste resultaten van de Denktank van FNV Zelfstandigen. FNV Zelfstandigen heeft door middel van de ZZP Academy een begin gemaakt met het bijscholen van en samenwerken door zzp’ers met een aanbod van maatgerichte ondernemerstrainingen, checklists en bijeenkomsten.

In gesprek met onderwijs
Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen: “Investeren in ondernemersvaardigheden en het constant bijhouden van vakkennis vergroot voor zzp’ers hun kansen op de markt. Door gebruik te maken van bestaande infrastructuren op universiteiten, hogescholen en het ROC kunnen wij dit laagdrempelig stimuleren. Wij gaan in gesprek met universiteiten en hogescholen of er afspraken gemaakt kunnen worden om zzp’ers tegen laagdrempelige voorwaarden de gelegenheid te geven om hun specialismen en ondernemerscompetenties verder te ontwikkelen. Het verkrijgen van nieuwe kennis is erg belangrijk voor elke zzp’er, daarom is dit ook een cruciaal thema op onze agenda.”