FNV ZZP

FNV Zelfstandigen juicht initiatief D66 toe voor snellere NHG-hypotheek voor zzp’ers

Laatste update: 18 april 2016

FNV Zelfstandigen juicht initiatief D66 toe voor snellere NHG-hypotheek voor zzp’ers

FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zzp’ers, juicht het voorstel van D66 toe dat zzp’ers na twee jaar in aanmerking moeten kunnen komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Momenteel komen zzp’ers en mensen met een tijdelijk contract pas na drie jaar hiervoor in aanmerking.

FNV Zelfstandigen heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een hypotheekaanvraag door zzp’ers. Hieruit kwam naar voren dat ze vaak maar bij één bank terecht kunnen voor een hypotheek en relatief weinig opties hebben. “Wij hebben de mogelijkheden en problemen rond hypotheken voor zelfstandig ondernemers vanaf toen steeds onder de aandacht gebracht, niet alleen bij diverse banken maar ook bij de regering. De arbeidsmarkt verandert en het is belangrijk dat de regelingen en voorwaarden voor de groeiende groep zzp’ers mee veranderen. Het kunnen verkrijgen van een hypotheek is hier een belangrijk voorbeeld van”, aldus Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen.

“Wij zijn dan ook verheugd dat Kees Verhoeven van D66 vanavond dit voorstel in zal brengen tijdens de behandelingen van de begroting voor Wonen in de Tweede Kamer en hopen uiteraard dat de Kamer dit zal overnemen. Het is overigens wel belangrijk dat er realistisch moet worden gekeken welke zzp’ers voldoen aan de eisen voor het verkrijgen van een hypotheek. Het is niet zo dat alle zzp’ers meteen een hypotheek moeten krijgen; de omzet moet bijvoorbeeld gedurende een langere periode, bijvoorbeeld 2 jaar, voldoende zijn om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Wij blijven dit nauwlettend volgen en hopen op een positieve verandering voor de grote groep zzp’ers”, vervolgt Linde Gonggrijp.

FNV Zelfstandigen vraagt al geruime tijd om verbetering hypotheken voor zzp'ers.