FNV ZZP

Rutte II: Synoniem voor onzekerheid

Laatste update: 18 april 2016

Rutte II: Synoniem voor onzekerheid

Is een lastenverzwaring voor ondernemers midden in een economische crisis nou zo'n goed idee? Het zou zo maar kunnen dat het kabinet vindt van wel. Er is al afgesproken dat per 1 januari 2015 het mes in de zelfstandigenaftrek gaat en er ligt nog een advies van de Commissie Dijkhuizen om de fiscale ondernemersfaciliteiten op de schop te nemen. Het is goed mogelijk dat kabinet Rutte II daar al in 2014 een voorschot op neemt.

Prinsjesdag meer onheil?
Qua beleidscommunicatie is dit kabinet een publicitaire nachtmerrie. Het creëren van onzekerheid is inmiddels het handelsmerk geworden van Rutte II, ondanks een heel leger van voorlichters en communicatiehulpen.

Het lijkt wel of men op een missie is om mensen elk vertrouwen in een goede afloop van de economische crisis te ontnemen. Zou iemand zich tijdens de kabinetsvergaderingen in de Trêveszaal ooit wel eens afvragen of ze als team mede oorzaak zijn van een algemeen gevoel van malaise? Zouden ze ook wel eens nadenken over zaken als timing en het bieden van perspectief?

Voor de zelfstandig ondernemer zijn de voornemens in elk geval zeer bedreigend. Ze zijn rechtstreeks van invloed op hun besteedbaar inkomen en beperken ook nog eens de mogelijkheden om iets te sparen voor later. Voor wie nu al nauwelijks rond kan komen is dat een desastreus vooruitzicht.

Schijnzelfstandigheid
Het is niet zo dat de zelfstandigenaftrek heilig is. Wij kijken al langer naar de effectiviteit van de aftrek, al sinds de discussie van het SER-advies over 'De zelfstandig ondernemer in beeld' (2010). Het is altijd zinnig om te kijken of het instrument nog voldoende dienstbaar is aan de oorspronkelijke doelstellingen.

Het is het kabinet kwalijk te nemen, dat het fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen presenteert als een onrechtvaardigheid waar een eind aan moet worden gemaakt. Dat creëert valse tegenstellingen en het geeft juist die groep ondernemers, die de afgelopen jaren een eigen bedrijf zijn begonnen om geen beroep te hoeven doen op een uitkering, nog eens een trap na.

Natuurlijk moet er worden opgetreden tegen schijnzelfstandigheid, maar dat doe je niet door een aftrekpost voor alle zelfstandig ondernemers de nek om te draaien. Dat heeft weinig van doen met mededogen met mensen die een positie van schijnzelfstandige is opgedrongen: het is gewoon een schijnargument om een half miljard per jaar te bezuinigen. Voor deze groep die het echt aangaat doe je zo helemaal niets. 

SER-adviezen
In schril contrast staan de lofuitingen in verschillende adviezen van de SER aan het adres van zelfstandig ondernemers. Zij worden geprezen voor hun positieve bijdrage aan de flexibiliteit van de arbeidsmarkt en hun belangrijke rol in de ambachtseconomie. Maar als puntje bij paaltje komt, blijken ze door Rutte II toch meer als belastingprofiteur te worden beschouwd en worden ze voornamelijk gewaardeerd, omdat ze de werkloosheidscijfers nog relatief laag weten te houden. Wij verdenken de traditionele polder-partners er van de plannen van Rutte II - op dit punt - heimelijk te steunen. Minder zelfstandig ondernemers maakt hun speelveld weer overzichtelijker en lijkt er voor te zorgen dat de doelstelling om flexibiliteit terug te dringen wordt gehaald.

Respectvol en positief samenwerken
De belangenorganisaties van zelfstandigen vinden dat het kabinet niet door kan gaan op deze weg. Het kan anders en vooral positiever en respectvoller. Daarom komen we met eigen plannen, die wél zijn toegesneden op het wegnemen van verkeerde prikkels voor het starten van een bedrijf en die zelfstandig ondernemerschap juist stimuleren. We vragen het kabinet om het vraagstuk van de schijnzelfstandigheid niet te misbruiken als façade voor een platte bezuinigingsmaatregel, maar om stevig op te treden tegen werkgevers die gebruikmaken van schijnconstructies en schimmige arbeidsbemiddelaars.

Onzekerheid is troef
Van de plannen die al zijn gepresenteerd staat niet vast of die ook ooit werkelijkheid zullen worden. Straks op Prinsjesdag wordt er weer een nieuwe lading onheil uitgestrooid, waardoor makkelijk de indruk kan ontstaan dat we in een land zonder toekomst wonen.

Er is ook nog steeds onduidelijkheid over de toekomst van die andere voor zelfstandig ondernemers heel belangrijke relatie met de overheid: de Verklaring Arbeids Relatie (VAR).

Op de voorstellen tot verbetering van de kant van de zzp-organisaties is door dit kabinet nog steeds niet doortastend gereageerd. Ook hier onzekerheid troef!

Petitie
FNV Zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en Platform Zelfstandige ondernemers (PZO) hebben gezamenlijk acties gestart tegen de Kabinetsplannen om de zelfstandigenaftrek af te schaffen.

De ZZP-organisaties gaan niet akkoord met de voorgenomen bezuinigingen en zijn daarom gezamenlijk een website gestart:www.zzp-protest.nl. Via deze website worden zelfstandig ondernemers opgeroepen een petitie te ondertekenen die aangeboden wordt aan de verantwoordelijke minister. Het kabinet is van plan om 500 miljoen euro te bezuinigen op de aftrekposten voor ondernemers. Hiermee dreigt een flinke lastenverzwaring voor zelfstandigen.

Om één krachtig protest te verzamelen roepen de gezamenlijke ZZP-organisaties de 1,2 miljoen zelfstandigen op de petitie te ondertekenen.

Laat een reactie achter
Verzend mijn bericht