FNV ZZP

Juridische blogs en downloads

Juridische blogs en downloads

Wil je een zakelijk documenten opstellen? Wij helpen je erbij met ons uitgebreide pakket met onmisbare voorbeelddocumenten en andere leerzame whitepapers, factsheets of checklists. In onderstaand overzicht vind je per juridisch thema een aantal praktijkvoorbeelden. Onderaan staat een overzicht met te downloaden voorbeelden van aanmaningen, facturen, ingebrekestelling en offertes én een aantal interessante whitepapers.

Blogs

Algemene juridische onderwerpen
Schadeplichtigheid bij opzegging van een opdrachtovereenkomst
Uit de praktijk: Het belang van deugdelijk in gebreke stellen
Regeling incassokosten volgens de Hoge Raad
Boetebedingen in contracten en algemene voorwaarde: wees op je hoede!
Een mondelinge overeenkomst
Wat doe je als een consument de opdracht opzegt?
Weet waartoe je jezelf verplicht met een non-concurrentiebeding of relatiebeding
Wat je weggeeft ben je kwijt
Gebruik nooit een foto zonder toestemming
De ondernemer is geen consument
Acquisitiefraude aangepakt en strafbaar gesteld
Wettelijke rente: Wanneer en hoeveel verschuldigd?
Oplevering bij aanneming van werk: een ondergeschoven kindje
Het retentierecht: voor een aantal zzp'ers een krachtig incassomiddel
Bewijs, bewijslast en bewijsrisico: belangrijk in bijna elk dossier (deel 1)
Mededelingsplicht: Verzwijg niets als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit

Actuele thema's
Nietige bepalingen in modelovereenkomsten
Modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag' vraagt vaak om een uitgebreide opdrachtomschrijving
Uit de praktijk: De Wet DBA en tussenkomst
Buitenlandse opdrachtgevers en de Wet DBA
Nieuw recht onder de AVG: Het recht op dataportabiliteit
Voorwaartse aanwijzingen

Uit de praktijk
Controleer je bestellingen en leg alles schriftelijk vast
Uit de praktijk: Met wie contracteer je eigenlijk?
Kortlopende opdrachten en de Wet DBA
Wijziging tenaamstelling factuur leidt tot oninbare vordering
Een gewaarschuwd aannemer telt voor twee!
Uit de praktijk: De macht van de ict'er
Uit de praktijk: Meningsverschil over de hoogte van het te incasseren bedrag

Rechtspraak
Beoordeling ondernemerschap gaat niet over één nacht ijs
To have or not to have: Zelfstandigenaftrek
Hoge Raad doet uitspraak over fiscale beoordeling werkruimte in huurwoning
Beperken van je aansprakelijkheid kan je onderneming redden
Opdrachtnemer of werknemer op de benedenwindse tropen
Dankzij belemmeringsverbod geen non-concurrentie- of relatiebeding meer voor zzp'ers
In gebreke door niet in gebreke te stellen
Goochelen met uren loopt niet goed af
Bemiddelde zorgverlener is ondernemer voor de IB

Juridische opinie
Verlegging van het debiteurenrisico door intermediairs: waar is de balans?
Openstaande factuur!?
Maak van strafrechtelijke vervolging van acquisitiefraude een prioriteit

Diverse onderwerpen
Gevolgen verhogen grens kantonrechter van €5.000 naar €25.000
Veilig en gezond werken
De rechtsstaat en de procesjurist van FNV Zelfstandigen
Wat denkt/schrijft (de commissie) Boot?
Omgaan met internetrecensies
Leden FNV Zelfstandigen gedupeerd door UWV
Voortgangsrapportage DBA

 

 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Afwijzen
Ga verder