FNV ZZP

FAQ's ZEZ

Ik ben bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 en heb geen uitkering ontvangen. Wat nu?
De minister van SZW heeft uitgesproken dat hij een regeling gaat treffen voor de vrouwen die zijn bevallen in de periode van 7 mei 2005 tot 4 juni 2008 en toen als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenoot werkzaam waren, omdat voor hen geen voorziening beschikbaar was ten tijde van de bevalling. Deze compensatieregeling is nog niet formeel van kracht. Dat gebeurt pas nadat de zaak over de zwangere vrouwen die nog bij de Centrale Raad van Beroep in behandeling is, volledig is afgerond. Daarna moet de regeling nog officieel gepubliceerd worden in de Staatscourant. Via de website houden wij u op de hoogte over alle ontwikkelingen en zullen wij ook laten weten wanneer de regeling formeel van kracht is. Hou in ieder geval rekening met enkele weken.

Ik ben bevallen tussen 1 augustus 2004 en 7 mei 2005 en heb geen uitkering ontvangen. Wat nu?
Het is zo dat vrouwen die al zwanger waren op het moment dat de regeling werd afgeschaft, 1 augustus 2014, nog aanspraak konden maken op de oude uitkering op basis van een overgangsregeling tot 7 mei 2005. Met andere woorden, 40 weken na afschaffing van de regeling hield ook de overgangsregeling op. Dit heeft te maken met het feit dat de overheid niet zomaar een bestaand recht kan afschaffen. Vrouwen die zwanger werden na 1 augustus 2004 en dus (normaliter) zouden bevallen na 7 mei 2005, hadden geen recht meer op een uitkering. Voor die laatste groep vrouwen is nu de compensatieregeling in het leven geroepen.

Inmiddels is bekend dat niet alle vrouwen op de hoogte waren van de overgangsregeling en daarom de uitkering niet hebben aangevraagd. Deze situatie heeft FNV Zelfstandigen besproken met het UVW. Het UWV verwijst voor wat betreft de overgangsregeling naar de minister van SZW. Voor dit onderdeel is inmiddels ook al aandacht gevraagd bij de minister.

Zolang niet specifiek door de minister geregeld wordt dat ook vrouwen die destijds tijdens het overgangsrecht geen uitkering hebben aangevraagd onder de regeling moeten vallen, dan zal het UWV aanvragen die zij eventueel van deze vrouwen ontvangen moeten afwijzen.

Voor wie geldt de compensatieregeling?
De compensatieregeling geldt voor alle vrouwen die als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenoot werkzaam waren. Eigenlijk alle vrouwen die vóór 1 augustus 2004 wel aanspraak konden maken op een uitkering. Het gaat dus om de groep vrouwen voor wie geen voorziening beschikbaar was ten tijde van de bevalling.  Vrouwen die bijvoorbeeld in loondienst werkzaam waren kunnen dus geen aanspraak maken op de compensatieregeling.

Hoe kan ik aanspraak maken op de compensatieregeling?
Op dit moment is nog niet precies bekend op welke manier de aanvraag moet worden ingediend. Hou er in ieder geval rekening mee dat u een geboorteakte van uw kind nodig heeft, de jaarrekening van het jaar voorafgaand aan uw bevalling en bewijs van inschrijving bij de kamer van koophandel. FNV Zelfstandigen zal in ieder geval voor haar leden de aanvraag verzorgen. Ben je nog geen lid en wil je van onze dienstverlening gebruik maken, meld je hier dan aan.

Vanaf 15 mei (tot 30 september 2018) kun je de aanvraag voor de zwangerschapsuitkering doen.
Het formulier voor de aanvraag kun je downloaden via de website van het UWV

Vraag meer informatie op

Wilt u meer weten over FNV Zelfstandigen? Laat uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.